Day: April 27, 2019

แถลงจัดงาน วันแรงงานแห่งชาติ ปี 62 ย้ำให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน

 คณะกรรมการวันแรงงานแห่งชาติ ร่วมภาครัฐ แถลงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี2562 ยื่น 10 ข้อเรียกร้อง ด้านรมว.กระทรวงแรงงานเผยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน มุ่งยกระดับ และมาตรฐาน