Day: January 21, 2018

ผู้นำแรงงานซักแถวค้าน มาตรการลดสมทบสปส.ช่วยนายจ้าง

ผู้นำแรงงานประสานเสียงค้านลดเงินสมทบประกันสังคมช่วยนายจ้าง นักวิชาการย้ำทำได้รัฐต้องจ่ายเพิ่ม ถามไหนว่า เงินกองทุนง่อนแง่น หลังจ่ายบำนาญชราภาพ