Day: October 14, 2017

ขบวนแรงงานร่วมรำลึก 44 ปี 14 ตุลา เรียกร้องสามัคคีกำหนด เพื่ออนาคตตนเอง

ผู้ใช้แรงงานร่วมรำลึก 44 ปี 14 ตุลา พร้อมเป็นตัวแทนกล่าวสดุดีวีรชนผู้กล้า ชวน กรรมกร  ชาวนา นิสิตนักศึกษารักและสามัคคี ต้องเปลี่ยนผ่านสังคมภายใต้อนาคตที่เรากำหนดเอง

คนงานรถไฟเพื่อ “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม”

การรณรงค์ของ Railroad Worker United (RWU) องค์กรรวมของคนงานรถไฟในอเมริกาเหนือ ยกระดับการต่อสู้ของ “Just Transition”(การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม) เพื่อคนงาน