Day: August 11, 2013

รายงานการศึกษาเรื่อง”ถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน”

รายงานการศึกษาเรื่อง“บทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน” ได้จัดทำขึ้นตามโครงการการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาการสื่อสารของแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553-ธันวาคม 2554 เป็นโครงการซึ่งถือได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงานของนักปฏิบัติการแรงงานในพื้นที่ต่างๆ ในระดับที่น่าพอใจ โดยสามารถสร้างแกนนำแรงงานจำนวนหนึ่งให้เป็นนักสื่อสารแรงงาน เพื่อทำหน้าที่ผลิตข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.voicelabour.org และเอกสารจดหมายข่าว วอยซ์เลเบอร์ ตามที่ปรากฎต่อสายตาคนทั่วไป

เมย์อัดหมวยคาบ้าน กระชากแชมป์โลกแบดยิ่งใหญ่

น้องเมย์แกร่งเกินคาด พลิกคว่ำมือ 1 แบดโลกชาวจีนคว้าแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิต ทำเสียวแพ้เซ็ท 2 ทั้งที่คว้าเซ็ทแรก ก่อนพลิกเกมเซ็ท 3 ตีเร็วใส่ตัวนักแบดเจ้าบ้านจนออกอาการป่วนเบียดเข้าป้ายแบบไม่ต้องลุ้นมาก

รายงานโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มุ่งหวังที่จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของขบวนการแรงงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแรงงานจากมุมมองของแรงงานในสื่อกระแสหลัก อันจะนำไปสู่การทำให้สังคมเกิดความเข้าใจ “คุณค่าความเป็นแรงงาน” และ “ขบวนการแรงงาน” เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการเสริมศักยภาพในการผลิตสื่อให้กับผู้นำแรงงานหรือนักปฏิบัติการแรงงานระดับพื้นที่ให้เป็นนักสื่อสารหรือนักส่งข่าว ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องงานของแรงงานโดยตัวของแรงงานเอง พร้อมกับเพิ่มช่องทางในการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารของแรงงานกลุ่มต่างๆ ทั้งการผลิตจดหมายข่าวในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของขบวนการแรงงาน และการผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับสังคม ผ่านเว็บไซต์ voicelabour.org และหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์