Day: September 16, 2011

แรงงานอยุธยา ฮึด ทวงขึ้นค่าจ้าง 300 บาทเท่ากัน

ผู้นำแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมตัวกันจัดเวทีรณรงค์ กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียงบริเวณตลาดนัดสวนอุตสาหกรรมโรจน หวังทำความเข้าใจร่วมผลักดันค่าจ้าง 300 บาท ต้องเท่ากันทั่วประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ส.ส.ท.เปิดรับฟังความเห็นแรงงานในระบบ

วันที่ 11 กันยายน 2554 ณ.ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสิทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร สภาผู้ชมและผู้รับฟังรายการ ส.ส.ท. ได้จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นและขยายเครือข่ายเพื่อนสาธารณะเพื่อนำข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบไปเสนอกับสภาผู้ชมผู้รับฟังรายการส.ส.ท. ในการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกผู้ใช้แรงงานจากสหภาพแรงงาน กลุ่มย่านแรงงาน นักสื่อสารจาก VOICE LABOUR

วีดีโอ เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญายื่นหนังสือพรรคเพื่อไทย

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา นำโดย นายอุบล อยู่หว้า ตัวแทนกลุ่มเข้ายื่นหนังสือถึง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทย เพื่อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบเกษตรที่เป็นธรรมและยั่งยืนแก่เกษตรรายย่อย โดยมี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้นายอุบลกล่าวว่า เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญาประกอบไปด้วย ผู้เลี้ยงหมู ไก่ ปลาในกระชังและปลูกอ้อย ซึ่งเป็นระบบที่เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเกษตรกรเป็นผู้ลงทุนในสิ่งปลูกสร้างแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาดปัจจัยการผลิตและการตลาด เขียนเงื่อนไขสัญญาเพียงฝ่่ายเดียว และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการแรงงานและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม แต่ผลักภาระให้เกษตรกรและท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องนี้เป็นหลุมดำของสังคมที่ไม่รับรู้ว่าอาหารที่เรากินอยู่มีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นตลอดสายพานการผลิต   รายงานโดย ดำรง สังวงษ์ เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา  

วีดีโอ ประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา

การขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเกษตรกรผู้ทำการเกษตรกรในระบบพันธสัญญา สร้างภาระหนี้สินมากมายจนเกษตรกรไม่สามารถที่จะแบกรับได้ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการเพื่อบอกเล่าความทุกข์ที่มีในใจ ร่วมกับเพื่อนที่มีชะตาเดียวกันได้รับรู้ รับฟังและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายใหญ่ทั่วประเทศ จึงเป็นการสร้างปรากฎการณ์ที่สำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ได้เดินทางมาจากทุกภาคของประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่   รายงานโดย เกียรติศักดิ์ ฉัตรดี เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา

สมาชิกสร.โซนี่มติเอกฉันท์ตั้งกองทุนฉุกเฉิน

ประธานสหภาพแรงงานโซนี่ประเทศไทยชี้แจง ถึงเวลาแล้วที่ต้องยืนด้วยขาตัวเอง ย้ำกองทุนฉุกเฉินเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงพลังของผู้ใช้แรงงาน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานโซนี่ประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 5/2554 ขึ้น ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จำนวน 331 คน

1 2