Day: September 16, 2011

สหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย ติวเข้มทำข้อเรียกร้อง

วันที่ 27 – 28 สิหาคม 2554 ณ.โรงแรมสีดารีสอร์ท ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ฝ่ายการศึกษาสหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิษัติการ เรื่องการจัดทำข้อเรียกร้องและการเจราจาต่อรองประจำปี 2554 โดยได้เชิญ นายชาลี ลอยสูง ประธานสมานฉันท์แรงงานไทย นาย สมควร แท่น อันทา ปรึกษาสหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย นาย สวัสดิ์ มีศิริ อดีตเลขาธิการสหภาพแรงงานฯ เป็นวิทยากร

สร.สหกิจ จัดให้ความรู้ สิทธิประกันสังคม กับสมาชิก

สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จัดสัมมนาให้ความรู้สิทธิประกันสังคมกับสมาชิก หวังเข้าถึงสิทธิ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 สหภาพแรงงานสหกิจวิศาลได้จัดสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน ณ พฤกษาประดับ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีมีสมาชิกเข้าร่วม 45 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากประกันสังคมจังหวัดสระบุรีส่งนายบุญน้อย ยาแสง นักวิชาการชำนาญการประกันสังคมจังหวัดสระบุรีมาเป็นวิทยากร

แรงงานสระบุรีฝ่าสายฝนกว่าพันคน-บุกจวนผู้ว่า ทวง 300 บาท

แรงงานสระบุรีกว่าพันคนบุกศาลากลางจังหวัด-ยื่นหนังสือถึงนายกยิ่งลักษณ์- ทวงถามค่าจ้าง 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ – ท่ามกลางสายฝนกระหน่ำอย่างหนัก! คนงานกู่ก้อง “ต้อง 300 บาทเท่านั้น”!!เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 17.00 น.ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 1,000 คน ได้รวมตัวเดินขบวนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ทวงถามนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทตามที่ได้ประกาศหาเสียงไว้ โดยมีการตั้งเวทีปราศรัยนโยบายของรัฐบาลจากผู้นำแรงงานต่างๆกว่า 20 คน ท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนัก

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : สถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง

แรงงานข้ามชาติมากกว่า 930,000 คน ได้ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติภายในกำหนดเส้นตาย แต่อีก 300,000 คนไม่สามารถยื่นเรื่องได้ทัน จากประมาณการที่ว่ามีแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนจำนวนหนึ่งล้านคนอยู่ในประเทศไทยในขณะนั้น โดยที่ไม่มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ จึงกล่าวได้ว่าเมื่อประมาณ 17 เดือนที่แล้วแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน

ผลการเลือกตั้งผู้แทนไตรภาคี สังกัด ก.แรงงาน54

การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน (เขตภาค 10กรุงเทพมหานคร) จำนวน 6 คณะ โดยเป็นการจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้ง10เขตภาคทั่วประเทศ แบ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 3 คณะ และสังกัดสำนักงานประกันสังคม จำนวน 3 คณะ ซึ่งมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายสมชาย วงษ์ทอง) เป็นประธานฝ่ายอำนวยการผลเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งรวมทั้ง 10 เขตภาคทั่วประเทศ (ลพบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ภูเก็ต สงขลา และกรุงเทพฯ) มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั่วประเทศ ฝ่ายนายจ้าง 98 คน จากบัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 67.12 ฝ่ายลูกจ้าง 696 คนจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 772 คน คิดเป็นร้อยละ 90.16 (การนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 21.00 น.) ปรากฏผล ดังนี้

เครือข่ายแรงงานยื่นรมว.ใหม่ทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัย

เครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ให้ทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัยฉบับที่ 3โครงการ Zero accident และกรณีความไม่ปลอดภัยในการทำงานที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างกับการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1 2