Day: June 1, 2011

นายจ้างเน้น! แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. Mr. Tsueharu Umezawa กรรมการผู้จัดการและ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหกิจวิศาล จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับนายส่งศักดิ์ รูปแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จากบริษัทฟูรูกาวา เม็ททัล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ( มหาชน ) เพื่อมาให้คำแนะนำพร้อมกับดูภาพรวมในการดำเนินจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา

สหกิจวิศาล จัด! อบรมคนงานเพิ่มความรู้การทำงานให้ปลอดภัย

คาด ! ลดอุบัติเหตุเนื่องจากทำงานและพนักงานให้ความร่วมมือ สวมใส่อุปกรณ์ PPE.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 บริษัทสหกิจวิศาล จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554. ให้กับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) จป.ผู้บริหาร จป.หัวหน้างานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และพนักงานกว่า 60 คน ณ อาคารโชว์รูมของบริษัทฯ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

คนงานตู้เย็นตื่นหลังฟ้าลงเครื่อง ควันดำพุ่ง ดีดับทัน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค 54 ช่วงเวลาประมาณ 11.00 น.ในแผนก vacuum ของโรงงานผลิตตู้เย็นของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีพนักงานดูแลเครื่องได้เปิดสวิทย์เดินเครื่องผลิตอะไหล่ตู้เย็นซึ่งเป็นช่วงที่ฝนกำลังตกหนัก ฟ้าแรง ทำให้ฟ้าลงเครื่องเป็นเหตุให้เกิดควันดำพรวดพุ่งทั่วบริเวณแผนก สร้างความกลลาหล แตกตื่นให้กับคนงานที่กำลังทำงานภายในโรงงาน

วีดีโอ สพ.ปิโตรเลียมจับมือ voicelabor สร้างนักสื่อสาร

VDO ข่าว
สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข่าวและการตัดต่อวีดีโอกับการสื่อสารองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำแรงงานในด้านการเป็นนักสื่อสารแรงงานตามแผนงานของสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

สสส.หนุนภาคีทำทีวีออนไลน์ 5นักสื่อสารแรงงานร่วมฝึก

สสส.หนุนภาคีเครือข่ายฝึกผลิตทีวีออนไลน์ หวังสร้างทางเลือกใหม่ในการสื่อสารและถือเป็นคลังโทรทัศน์ให้ Fineday TV ทีวีออนไลน์ของ สสส.ในประเด็นสุขภาพสุขภาวะ ปูทางทำเคเบิ้ลทีวีในอนาคต หลายเครือข่ายส่งคนฝึกอบรมคับคั่ง มีนักสื่อสารแรงงานเข้าร่วมมากสุด