Day: November 1, 2010

แรงงานฮึด!ตั้งเป้าล่า 4 หมื่นชื่อ หวังปฏิรูปประกันสังคม

เครือข่ายแรงงานผนึกพลังนักการเมืองและนักวิชาการ เปิดวงสัมมนาชำแหละประกันสังคมล้าหลังขาดความโปร่งใส ประกาศร่วมล่ารายชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย หวังปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยผู้ประกันตนต้องมีส่วนร่วม รวมทั้งขยายสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้นและต้องครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม

พลังสื่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำ

สื่อมวลชนร่วมเสวนานักสื่อสารแรงงาน ถกแนวทางการทำงานระหว่างแรงงานกับสื่อมวลชนเพื่อยกประเด็นแรงงานสู่สาธารณะ หวังลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยเห็นว่าปัจจุบันมีช่องทางมากขึ้นจากสื่อทางเลือกและสื่อเฉพาะต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หรือสื่อใหม่อย่าง อินเตอร์เน็ทและสื่อออนไลน์ต่างๆ แต่เห็นว่ายังไม่ควรทิ้งสื่อกระแสหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวีที่ยังมีพลังเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่อย่างน้อยอีก 10 ปี แต่แรงงานต้องมีวินัย มีความเป็นมืออาชีพในการสร้างข่าวและช่องทางของตัวเองตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยต้องข้ามให้พ้นความซ้ำซากทั้งในด้านการนำเสนอประเด็นเนื้อหาและตัวบุคคลเป็นข่าว

วีดีโอ ข่าวทีวีช่อง11 เสวนา “พลังสื่อ กับ การเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

การเสวนา "พลังสื่อ กับ การเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม" จัดโดย  โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน   มูลนิธิพิพิธภณฑ์แรงงานไทยสนับสนุนโดย  แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส.) วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553  โรงแรมรัตนโกสินทร์

แรงงานข้ามชาติอีสานใต้ป่วยด้วยสารเคมี

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ จ.อุบลราชธานี รายงานว่า มีประชาชน สปป.ลาวไม่น้อยกว่า 50,000 คนต่อปีที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วหายไป โดยไม่กลับคืนสู่บ้านของตัวเองตามระยะเวลาที่ขอข้ามแดนในเอกสาร อีกทั้งในพื้นที่ชายแดนอีสานใต้ยังมีแรงงานจาก สปป.ลาวที่ข้ามเขตมาทำงานตามฤดูกาลโดยไม่ทำเอกสารใดๆ แต่จะผ่านเข้ามาในชุมชนโดยมีนายหน้าเป็นผู้จัดการ เพื่อเข้ามาทำงานตามฤดูกาลเช่น ดำนา เกี่ยวข้าว ตัดอ้อย ปลูกยาสูบ ทำงานในสวนยางพารา อีกด้วย

แรงงานบ่อวินรวมใจหาเงินสร้างพลังหนุนแก้ปัญหาพื้นที่

วันที่ 31 ตุลาคม 2553 คณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวิน สัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก สำนักงานเลขที่ 120/46 ม. 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ และทอดผ้าป่าเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั้งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานต่างๆที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม”แรงงานบ่อวินรวมใจสร้างอนาคตให้ตนเอง”ในครั้งนี้ประมาณ 200,000 บาท