วีดีโอ 100 ปี วันสตรีสากล ตอนที่ 1

100 ปี วันสตรีสากล 8 มีนา :บันทึกการเดินทางเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง

วันสตรีสากล คือวันแห่งการรวมพลังต่อสู้ : เรียกร้องระบบสามแปด

สิทธิประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนทำงานหญิง