1 พฤษภา แหลมฉบังร่วมใจ “มหกรรมวันแรงงานชลบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด’’

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.00 น.ริ้วขบวนผู้ใช้แรงงาน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา กว่า1000 คน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2554   โดยริ้วขบวนเริ่มต้นที่สี่แยกท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนเคลื่อนขบวนสู่เขตชมชุนสี่มุมเมืองเข้าสู่บริเวณจัดงาน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครแหลมฉบัง ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ปีนี้จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังกวัดชลบุรี จัดให้มีกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติโดยได้รับความร่วมมือจาก สถานประกอบการ กลุ่มสหภาพแรงงาน ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา ในย่านนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและย่านใกล้เคียง  โดยมี นาย พรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นเกียรติในการเปิดงานในครั้งนี้
 
บรรยากาศในงาน นาย สมพร ขวัญเนตร ประธานสหภาพแรงงานกลุ่มภาคตะวันออก และประธานสหภาพแรงงานกลุ่มแรงงานแหลมฉบังสัมพันธ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมยื่นข้อเรียกร้องต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งข้อเรียกร้องปีนี้มีทั้งหมด 13 ข้อ ดังนี้ 1. รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98, 2. รัฐต้องประกาศใช้ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์, 3. รัฐต้องปฏิรูประบบประกันสังคม เป็นองค์กรอิสระ ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม โปร่งใสตรวจสอบได้, 4. รัฐต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม และโครงสร้างค่าจ้างให้ครอบคลุมอุตสาหกรรม,5. รัฐต้องยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ, 6. รัฐต้องจัดให้คนงานมีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่, 7. รัฐต้องเร่งจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย,8. รัฐต้องจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง คุ้มครองสิทธิคนงานให้ได้รับค่าชดเชย,9. รัฐต้องจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในเขตย่านอุตสาหกรรม,10. รัฐต้องคุ้มครองสิทธิแรงงานนอกระบบ และสิทธิแรงงานข้ามชาติ, 11. รัฐต้องยกเลิก พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, 12. ให้ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ของลูกจ้างในกรณีเงินชดเชย,13. ให้แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 118 โดยให้เพิ่มค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ทำงาน 10 ปีขึ้นไปเพิ่มอีกปีละ 30 วัน
ในงานมีการจัดกิจกรรมออกซุ้มสินค้า การแสดงดนตรี และการประกวดแข่งขันตำส้มตำชิงถ้วยจากนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นาง จินดา ถนอมรอด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ที่ชนะใจกรรมการและรับรางวัลครกทองคำจากนายกเทศบาลนครแหลมฉบังในปีนี้ได้แก่ตัวแทนจากบริษัทฯ+สหภาพแรงงานซัมมิทฮาเนต รองชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง หลังจากนั้นผู้ร่วมงานได้สนุกกับวงดนตรีจนกระทั่งปิดงานในเวลา 16.00น.
 
นาย สมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า จริงๆแล้ววันนี้ ในส่วนของสหภาพแรงงานกลุ่มภาคตะวันออกมีมติในที่ประชุมว่าเราจะร่วมกับพี่น้องทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนกลางคือที่กรุงเทพมหานคร แต่ตนเองซึ่งเป็นประธานกลุ่มกลับไม่ได้เข้าร่วม  ในความคิดเห็นของตนเอง เห็นว่าการเข้าร่วมกับส่วนกลางในครั้งนี้ไม่มีวาระการยื่นข้อเรียกร้องหรือการมารับหนังสือของผู้ใช้แรงงานจากคณะรัฐบาล จุดนี้เองตนเลยตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมงานในพื้นที่เพื่อที่จะได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับตัวแทนรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามตนก็ได้แบ่งงานให้ทีมงานจัดสรรกำลังพลส่วนนึ่งเข้าส่วนกลาง ซึ่งในครั้งนี้ตนได้ประสานกับผู้นำและพี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้ว ซึ่งทุกคนก็เข้าใจ
 
สมหมาย ประไว  สื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน