​แห่ร้องรัฐ บริษัทบริติชไทยซินฯ ลอยแพคนงาน 

บริษัทบริติชไทยซินฯลอยแพคนงาน เลิกจ้าง แจ้งทยอยจ่ายชดเชย 8 งวด เริ่มต.ค.60 สิ้นสุดพ.ค.61 ลูกจ้าง 107 คน ข้ามชาติ 22 คน

บริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด ที่ตั้ง147/2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ประกอบกิจการประเภทตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก ได้ปิดประกาศแจ้งเรื่องการหยุดกิจการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  โดยอ้างเหตุการณ์เลิกจ้างว่าด้วยปัจจุบันการแข่งขันในภาคธุรกิจ (เสื้อผ้า ) มีความผันผวนต้นทุนในการบริหารจัดการของบริษัทฯมีต้นทุนที่สูงขึ้น ( ขาดทุน ) จนไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนดังกล่าวไว้ได้ ทางบริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการและหยุดการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป และเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 107 คน  โดยมีลูกจ้างที่เป็นคนไทยจำนวน 85 คน แรงงานข้ามชาติ ( พม่า ) 22 คน เลิกจ้างโดยผ่อนจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นจำนวน 8 งวด 8 เดือน โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงงวดที่ 8 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการกระทำของบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด 

ทั้งนี้ เรื่องการหยุดกิจการ และเลิกจ้างลูกจ้าง ไม่มีความชัดเจนใดๆให้กับลูกจ้าง และการแจ้งการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างก็ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกัน และใช้ระยะเวลานานในการจ่ายค่าชดเชย การปิดประกาศเรื่องการหยุดกิจการของบริษัทฯไม่มีผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม และนายจ้างไม่มีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อลูกจ้างยิ่งทำให้ลูกจ้างทุกคนเกิดความกังวลต่อการกระทำของบริษัทฯ เกรงว่าจะถูกลอยแพจากการเลิกจ้างในครั้งนี้ 

เช้าวันที่ 1 มีนาคม 2560 ลูกจ้างทุกคนได้มาทำงานตามปกติ แต่กลับถูกนายจ้างปิดประตูล็อคอาคารโรงงานที่ลูกจ้างต้องเข้าไปปฏิบัติงาน  จึงทำให้ลูกจ้างทั้งหมดไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงการกระทำดังกล่าวและให้เจ้าหน้าที่ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการติดตามนายจ้าง เพื่อมาเจรจาหาข้อยุติปัญหาที่เกิดขึ้น

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่