​คสรท.แถลง หนุนการต่อสู้ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

ขบวนการแรงงานโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) แถลง เราจะเข้มแข็งและสู้ไปด้วยกัน” ขอสนับสนุนการต่อสู้ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน และประชาชนที่ปักหลักคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ค่ำคืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกล่าวว่า ทางคสรท.ได้ออกแถลงการณ์ในวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2560) สืบเนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ กำลังการผลิต 800 เมกะวัตต์ แม้ว่าก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเสนอให้มีการทบทวนและศึกษาผลกระทบใหม่ก็ตาม 

  มติดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะได้รับผลกระทบทั้งทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้เดินทางมาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าจนบัดนี้  เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ (Ramsar Sites) แสนกว่าไร่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก โลมา วาฬ และพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวนของไทย เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของพื้นที่ฝั่งอันดามัน ทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชาชนท้องถิ่นในด้านการประมงและการท่องเที่ยว 

  ในที่สุดก็ได้นำมาสู่การใช้กองกำลังเจ้าหน้าที่รัฐได้ปิดล้อมเส้นทางสัญจรที่จะเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในคืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อไม่ให้ประชาชนมาร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจเครือข่ายประชาชนที่ปักหลักชุมนุมคัดค้านอยู่ 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ในฐานะองค์กรแรงงานที่ทำงานขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของแรงงานในประเทศไทยทุกคน มีความกังวลใจอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพราะการผลักดันก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีความไม่สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาในระดับโลกในขณะนี้ อีกทั้งยังสะท้อนถึงการมุ่งเน้นพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมหนัก มุ่งความเจริญเติบโตตัวเลขทางเศรษฐกิจ ที่ละเลยคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่  ถือได้ว่าขัดกับหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ขอสนับสนุนการต่อสู้ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน และประชาชนที่ปักหลักคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ในคืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จนบัดนี้ และขอเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้

(1) การชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ถือเป็นการแสดงออกเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและมิได้มีการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแต่อย่างใด โดยเฉพาะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกโดยชุมนุมอย่างสงบ ได้มีการรับรองไว้ในกติกาสากลระหว่างประเทศ ดังนั้นรัฐบาลต้องมีความอดทน อดกลั้น ในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

(2) ขอให้รัฐบาลยุติความพยายามในการสลายการชุมนุม เพราะนี้ยิ่งจะเป็นการสร้างความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศการเผชิญหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ใดๆ  มีแต่จะสร้างความสูญเสีย ความขัดแย้งในสังคมร้าวลึกลงไปมากยิ่งขึ้น การใช้มาตรการทางกฎหมาย การใช้อำนาจ ใช้กำลังในการสลายการชุมนุม จะไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา แต่ยิ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย 

(3) รัฐบาลต้องยอมรับว่าประชาชนต่างมีความหลากหลายทางความเชื่อและความคิด หนทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ คือ เสรีภาพในความเชื่อและการแสดงความคิดเห็นด้วยหลักเหตุผลและข้อเท็จจริง การใช้อำนาจกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมให้ผู้เห็นต่างยุติการแสดงออก มีแต่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งมากขึ้น และไม่สามารถนำพาสังคมไทยไปสู่ความเสมอภาค เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และสันติสุขได้ การหันกลับมาสู่การเจรจาร่วมกันในทุกฝ่าย เพื่อมิให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายที่ยากเกินกว่าจะเยียวยาแก้ไข ถือเป็นหนทางที่เป็นไปได้ในขณะนี้