ได้เวลาส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หลังจากที่สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย  (TEAM )มีนโยบายเร่งด่วนจาก ประธานสมานฉันฑ์แรงงานไทย (นาย ชาลี ลอยสูง)ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ และแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที 1 เมษายน 54 ทางคณะกรรมการบริหาร TEAM ได้มีมตินำเงินบริจาคทั้งหมดนำไปมอบให้ทางสถานทูตประเทศญี่ปุ่น และนำไปมอบผ่าน ทีวีไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ ซึ่งเงินส่วนนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนและจะนำมอบ

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 54 โดยยอดบริจาคทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 239,923.00  บาท  จากองค์กรสมาชิกของ TEAM  มีองค์กรที่สมทบในครั้งนี้ตามรายละเอียดดั้งนี้               

รายชื่อสหภาพแรงงานที่ร่วมระดมทุนบริจาค  ผู้ประสพภัย สึนามิ  ที่ประเทศญี่ปุ่น และคนไทยในภาคใต้       

   รายชื่อผู้ร่วมระดม สมทบทุน                                                         บาท           

1    สหภาพแรงงานพานาโซนิค                                                        10,065.00             

2    สหภาพแรงงานเอสเอสแอล                                                          4,400.00             

3    สหภาพแรงงานโซนี่                                                                      3,000.00             

4    สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อิเลคทริค ประเทศไทย                         27,135.00             

5    สหภาพแรงงานกันยง อิเลคทริค ประเทศไทย                               1,800.00             

6    สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย      111,746.00             

7    สหภาพแรงงานรถยนต์มิตรชูบิชิ ประเทศไทย                             16,575.00             

8    สหภาพแรงงาน ทีไอดี                                                                 13,152.00             

9    สหภาพแรงงาน วาย เอส ภัณฑ์                                                      2,000.00             

10    สหภาพแรงงาน บีเอ็มดับเบิ้ลยู ประเทศไทย                                2,142.00             

11    สหภาพแรงงาน คนสร้างฝัน ประเทศไทย                                     4,230.00                  

12    สหภาพแรงงาน คาทาโอะ อิสเทริ์น ประเทศไทย                        7,498.00             

13    สหภาพแรงงาน โคบาเทค                                                           4,670.00             

14    คุณ ศิริพร ยอดกมลศาสตร์                                                           1,000.00             

15    สหภาพแรงงาน ไทยโตเคนเทอร์โม                                          11,000.00             

16    สหภาพแรงงาน ขนส่งโตโยต้า                                                     3,400.00 

17  สหภาพแรงงานซันสตาร์                                                              16,110.00         

ยอดรวมทั้งหมด                                                                            239,923.00 บาท

จาการปรึกษากรรมการบริหาร TEAM   ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ตอนแรกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เราได้ระดมทุนเพื่อทำการช่วยเหลือ แต่ต่อจากนั้น 1 สัปดาห์ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นที่ประเทศไทยในภาคใต้ ทำให้กรรมการบริหารฯ ตัดสินใจแบ่งเงินที่รับบริจาคครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก แต่นี่ก็คือการช่วยเหลือในนามองค์กรแรงงาน เพื่อสมทบกับองค์อื่นๆ ก็อาจนำไปสู่การบรรเทาทุกข์ เยียวยา ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น นายชาลี ลอยสูง กล่าว

นายธีระวุฒิ   เบญมาตย์  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน