ไดโกกุปิด -จ่ายค่าชดเชยบวกเงินพิเศษ

1443430092274

แรงงานจังหวัดปทุมธานีร่วมสำนักงานประกันสังคม แจ้งสิทธิคนงานไดโกกุ หลังนายจ้างปิดกิจกา

วันที่ 28 ก.ย. 58 นายชาญชัย ช่างสาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุธานี นายไกรสร ลาภตระการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ อ.คลองหลวง และนางสาวอุษา ทองทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัด ร่วมชี้แจงสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างจำนวน 45 คน กรณีบริษัท ไดโกกุ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่เลขที่ 75/19 ม.11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เลิกจ้าง เนื่องจากปิดกิจการ โดยบริษัทฯ จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เหลือ และเงินเพิ่มพิเศษคนละ 1 หมื่นบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,307,845.67 บาท

วาสุเทพ บุญคุ้ม  นักสื่อสารแรงงาน รายงาน