โตโยต้าแจง เปิดโครงการสมัครใจลาออก

13615175_1112252858835934_3530108326802474118_n (1)

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ฯ ร่อนหนังสือชี้แจงกรณีเปิดโครงการ “จากกันด้วยใจ” เฉพาะพนักงานรับเหมาช่วง ยัน50 ปีที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่มีนโยบายปลดพนักงาน ด้านสมาพันธ์แรงงานฯเตรียมคุยในเครือ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีการเปิดโครงการสมัครใจลาออก ว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเซียลเน็ทเวร์ค ถึงโครงการสมัครใจลาออกสำหรับพนักงานรับเหมาช่วงของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ทางบริษัท ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ว่า จากสถานการณ์ตลาดรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาส่งผลบริษัทฯต้องปรับลดกำลังการผลิตลง และมีพนักงานเกินความจำเป็นในการผลิต รวมทั้งต้องปรับลดจำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา ทำให้รายได้รวมต่อเดือนของพนักงานลดลง

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีทางเลือก บริษัทฯจึงเปิดโครงการ “จากกันด้วยใจ” ให้แก่พนักงานรับเหมาช่วงเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก ซึ่งพนักงานที่เข้าโครงการจะได้รับเงินชดเชยครบถ้วนตามกฎหมายแรงงานและบริษัทฯยังพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ของตลาดรถยนต์ดีขึ้น ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับพนักงานที่สมัครใจร่วมโครงการนี้กลับเข้าทำงานเป็นลำดับแรก โดยคงอัตราค่าจ้างพร้อมสวัสดิการตามเดิม รวมทั้งจะมีการนับอายุงานต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทยังยืนยันว่าระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกแต่อย่างใด รวมทั้ง โตโยต้ายังมีความมั่นใจว่าประเทศไทยยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้ต่อไป2

ด้านนายภูภาร สมายา ประธานสมาพันธ์แรงงานโตโยต้าประเทศไทย กล่าวถึงการเปิดโครงการ“จากกันด้วยใจ”ให้พนักงานรับเหมาช่วงของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลาออกโดยสมัครใจนั้น ในส่วนของสหพันธ์แรงงานฯทราบว่า เป็นการปรับตัวเรื่องกระบวนการผลิตของนายจ้าง และมีปัญหาในเรื่องของกำลังคนที่เกินด้วยการเปิดให้มีการสมัครใจลาออกขณะนี้เท่าที่รับรู้ข้อมูลพนักงานเหมาช่วงมีการสมัครใจลาออกจำนวนมากเกินกว่าที่นายจ้างกำหนดไว้จนในส่วนของหัวหน้างานต้องดึงรายชื่อบางส่วนของพนักงานที่ทำงานดีกลับไปไม่ให้ออกตามโครงการ และการผลิตสินค้าตัวใหม่ที่ต้องการทักษะแรงงานสูงกว่าเดิม ซึ่งกระบวนการผลิตของโตโยต้ายังเป็นการใช้กำลังคนยังไม่ได้นำโรบอท หรือหุ่นยนต์เข้ามาใช้กำลังคนจึงเกิน ซึ่งในอนาคตต้องมีการพัฒนาคน ซึ่งข่าวนี้นั้นทางสหพันธ์แรงงานโตโยต้าซึ่งเป็นกรรวมตัวของสหภาพแรงงานในเครือก็มีการประชุมเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เรียกประชุมเพื่อติดตามข้อมูลแต่ละแห่งแต่ก็เฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ โครงการ จากกันด้วยใจครั้งนายจ้างก็จ่ายเงินให้กับพนักงานฯที่เข้าโครงการ และรับปากว่าจะรับกลับหากสถานการณ์ในบริษัทดีขึ้น ซึ่งการที่พนักงานฯสมัครใจเข้าร่วมโครงการจนเกินกำหนดของบริษัทฯนั้นอาจเป็นเพราะพนักงานฯต้องการเงินก้อนที่บริษัทให้ในการตอบแทน และพนักงานฯส่วนใหญ่อายุยังน้อย  และในส่วนของ Carmaker ค่ายรถต่างๆก็มีความกังวลว่าจะมีผลกระทบหรือไม่อยู่เช่นกันในขณะนี้

นายตั้ม ชัยภูมิ เล่าว่า ในฐานะที่เป็นพนักงานโตโยต้าอยากให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ เพราะพนักงานรับเหมาช่วงเหล่านี้เป็นแรงงานชั้นดีที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน อยากให้บริษัทฯคิดถึงครอบครัวของแรงงานที่ยังมีภาระรับผิดชอบ การที่กล่าวถึงความเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานจึงอยากให้ทางสหภาพแรงงานเข้ามาดูแลเพื่อให้พี่น้องแรงงานได้รับผลประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้พนักงานรับเหมาช่วงที่เคยได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น และทพงานมานานแต่วันนี้กลับต้องเข้าโครงการลาออกโดยไม่สมัครใจ เนื่องจากแต่ละแผนกทางบริษัทได้ระบุจำนวนในการบังคับให้เข้าโครงการจึงส่งผลกระทบต้องลาออกจำนวนมาก

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน