แรงงานไฟฟ้าเร่งตั้งกองทุนช่วยผู้นำ

1418562382839

สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าเร่งจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้นำแรงงานสนองรับนโยบายสมานฉันท์..

เมื่อวันที่16 กรกฏาคม2558. ทางคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรนิคส์ แห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน เดือนกรกฏาคม ที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ หมู่บ้านหมู่บูรพาซิตื้ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นำโดย นายแสนนุคม ยคลา ประธานกรรมการ ทั้งนี้ได้ที่ประชุมมีการดำเนินการตามวาระที่ประชุม และวาระที่สำคัญคือวาระเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ทางสหพันธ์แรงงานได้รับนโยบายจากองค์กรแม่คือคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน. ที่มีนโยบายเพื่อจักตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้นำแรงงานที่มีการเจ็บป่วย จากการทำงานหรือโรคภัยต่างๆ พร้อมทั้งการที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินคดีจากนายจ้างที่เหตุจากการดำเนินการในด้านแรงงานต่างๆ. ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าให้มีมติช่วยเหลือในการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา โดยทางสหพันธ์ฯเองจะจัดให้เป็นการระดมทุนในรูปแบบการทอดผ้าป่าขึ้นมา ส่วนเรื่องวันที่ ในวันทอดผ้าป่านั้นให้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ให้กำหนดวันงาน ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเดียวกับองค์กรสมาชิกในส่วนอื่นๆ ร่วมในการระทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้จากสถิติของผู้นำแรงงานที่ได้รับการเจ็บป่วยมากมายยกตัวอย่าง ผู้นำหลายๆท่าน อาทิเช่น อ.ตุลา อ.บัวลอย ที่เป็นที่ทราบกันดี ว่าบุคคลเหล่านี้ได้ทำงานด้านแรงงานอย่างเต็มกำลัง แต่เมื่อท่านเหล่านั้นได้รับการเจ็บป่วย แต่แรงงานก็ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง สักเท่าไหร่ นี้คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่เป็นที่มาของกองทุนนี้ขึ้นมา

ทวี ประดับศรี นักสื่อสารแรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า รายงาน..