แรงงานอาหารระหว่างประเทศ(IUF)ส่งหนังสือถึงYUMกรณีละเมิดสิทธิแรงงาน

สหพันธ์แรงงานอาหารระหว่างประเทศ (IUF) ส่งหนังสือกรรมการผู้จัดการ YUM Restaurants International (Thailand) กรณีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
 
IUF เป็นหน่วยงานระดับโลกที่เป็นแทนคนงานที่ทำงานใน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว (HRCT) กับหน่วยงานอื่น IUF ถูกก่อตั้งขึ้นจากสหภาพแรงงานมากกว่า 389 แห่งใน 124 ประเทศ และเป็นตัวแทนคนงานมากว่า 10 ล้านคนที่ทำงานเกี่ยวกับ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ HRCT เกษตรกรรม และการจัดสวน IUF มีสถานะเป็นที่ปรึกษาในองค์การแรงงานสากล ILO สำนักงานเลขาธิการของเราตั้งอยู่ที่เจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ 
IUF ได้ส่งหนังสือเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานอย่างมากโดยผู้บริหารใน KFC
 
ปลายเดือนที่ผ่านมา ข้อเรียกร้องของพนักงานหลายคนของ KFC จากพนักงานมากกว่าจำนวนอย่างต่ำตามกฎหมายไทยกำหนดได้ถูกยื่นให้ผู้บริหารของ KFC เพื่อขอเจรจาข้อตกลงร่วมกัน ผลตอบรับต่อการขอเจรจา คือ ฝ่ายนายจ้างไม่มีท่าทีที่จะทำการภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งล้มเหลวอีกครั้งจากการประชุมไกล่เกลี่ยที่จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงแรงงานในวันที่ 3 และวันที่ 6 พฤษภาคม และไล่พนักงานออกถึง 3 คน ในวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งไปยื่นข้อเรียกร้องขอเจรจา
 
ไม่เพียงเท่านี้ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนต่อการละเมิดสิทธิขึ้นพื้นฐานในระดับนานาชาติ ต่อการจัดตั้ง และการตกลงร่วมกัน (ตามข้อตกลงในอนุสัญญา ILO 98) การกระทำของผู้บริหารของท่านยังละเมิดต่อกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งระบุไว้ว่า นายจ้างมิอาจ สิ้นสุดสภาพการจ้างหรือการทำการใดๆซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ ลูกจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง กรรมการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน อันนำมาสู่การที่ไม่สามารถทำงานต่อได้ด้วยสาเหตุที่กลุ่มพนักงานหรือสหภาพแรงงานนัดชุมนุม ยื่นข้อเรียกร้อง หรือ เสนอความต้องการ
 
เราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำการไกล่เกลี่ยจาก National office of Labor Protection and Welfare ได้จัดประชุมครั้งที่ 3ในวันที่ 20 พฤษภาคม หลังจากที่การประชุมทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาผู้บริหารของท่านปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุม
 
UFI สนับสนุนในความพยายามของพนักงาน KFC ในประเทศไทยอย่างเต็มที่ในการเรียกร้องสิทธิอย่างสากล โดยการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพวกเขา เราได้พิจารณาการกระทำของผู้บริหารของท่านที่ทำการไล่พนักงานออก 3 คนที่ไปทำการยื่นข้อเรียกร้องขอเจรจาบนสภาพการทำงาน ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างมาก
เราขอให้คุณเยียวยาดูแลพนักงานทั้ง 3 คน และเริ่มการเจรจาในการหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับความต้องการโดยพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นผู้บริหารของท่านสนับสนุนเรื่องสิทธิของมนุษย์และสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานซึ่งอยู่ในอนุสัญญา (ภายใต้ ILO) และได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของไทย
 
เรากำลังจะแจ้งสมาชิกของเราให้ทราบทั่วโลกถ้ายังมีการยืนกรานที่จะละเมิดสิทธิอีกต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
Ma Wai Pin
เลขานุการ IUF ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก
 
สำเนาถึง  Food and Services Workers’ Union Of Thailand