แรงงานสิ่งทอ-เพชร วุ่นนายจ้างอ้างโควิดทำออเดอร์หายใช้มาตรา 75 ถึงลาออก

นายจ้างอ้างพิษโควิด-19 เหตุสุดวิสัย ทำคำสั่งซื้อหาย ใช้มาตร 75 จ่ายค่าจ้าง 75% แถมบางรายให้ลาออก หวังให้ลูกจ้างใช้ประกันสังคม ด้านผู้นำแรงงานยันสิทธิว่างงานใหม่ยังไม่เกิดเจ้าหน้าที่รอกฎกระทรวง ด้านรมว.แรงงานพร้อมแก้ปัญหา เผยข้อมูลผลสำรวจภายในเดือนมิถุนายนนี้ มีแรงงานตกงานมากถึง 7.13 ล้านคน 

วันที่ 10 เมษายน 2563 ด้วยสภาพปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลก จึงทำให้หลายบริษัทมีการประกาศหยุดกระบวนการผลิตเป็นการชั่วคราว

นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง รองประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้กล่าวว่า บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศ เรื่องกำหนดหยุดการทำงานบางส่วนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องกำหนดหยุดการทำงานบางส่วนในวันที่ 10-16 เมษายน 2563 โดย นายธีรธร คัมภีร์ รองประธานและหัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการประกาศปิดจะเป็นการผลัดกันหยุดทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน ทั้งพนักงานฝ่ายผลิต และพนักงานออฟฟิตด้วย กลุ่มแรกจำนวน 144 คน โดยเป็นการคัดเลือกกันในแต่ละแผนก โดยจะให้เวียนกันหยุดระยะเวลา 3 วัน บ้าง 7 วันบ้าง ครั้งนี้บริษัทฯให้มีการเลือกกันเอง แต่ก็ยังมีผลกระทบกันอยู่ด้วยบางส่วนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการหยุดรับค่าจ้างร้อยละ 75 แต่บางส่วนก็ไม่ค่อยพอใจเนื่องจากมีภาระหนี้สิน ภาระครอบครัว ค่าใช่จ่ายที่สูงเมื่อรายได้หายไปร้อยละ 25 ถือว่ามากทีเดียว ตอนนี้ทางออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ของสหภาพแรงงาน ก็กำลังพิจารณาเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน

“การหยุดงานชั่วคราวครั้งนี้คิดว่าทุกคนกระทบหมดไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตราว 700 คน และพนักงานออฟฟิตที่ส่วนกลางราว 200 คน รวม 900 คน ซึ่งหากถามว่า ผลกระทบจากโควิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองก็ยังไม่พบคนป่วย แต่ผลกระทบเท่าที่ทราบคือฝ่ายที่ผลิตส่งแถบยุโรปถูกตีกลับซึ่งฝ้ายนี้จะนำไปผลิตเสื้อกันหนาว ตอนนี้ก้มีการปรับตัวมาผลิตฝ้ายที่ใช้ทางการแพทย์ เช่นสำลี หรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น ” สุทัศน์ กล่าว

นายสุทัศน์ ยังกล่าวอีกว่า อยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลรายได้ที่ขาดหายไปของคนทำงานในระบบด้วย เพราะรายได้ของคนทำงานไม่ได้มากอะไร เมื่อรายได้หายไปถึงร้อยละ 25 ถือว่าเริ่มทุกยากแล้ว แต่ละคนก็มีภาระปกติการทำงานยังต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อหารายได้เพิ่มอีกคน ซึ่งคนงานไทยเรยอน ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ราวร้อยละ 80 อีกราวร้อยละ 20 เป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่ต้องมีการเช่าหอพักอยู่ และไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ ด้วยมาตรการป้องกันความปลอดภัยของทั้งจังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ หนังสื่อที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศ เรื่องกำหนดหยุดการทำงานบางส่วนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องกำหนดหยุดการทำงานบางส่วนในวันที่ 10-16 เมษายน 2563 ลงนามโดย นายธีรธร คัมภีร์ รองประธานและหัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในประกาศมีเนื้อหาดังนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลกจึงทำให้บริษัทฯ กำลังเผชิญกับปัญหาร้านแรงที่ยอดคำสั่งซื้อสินค้าล็อดใหม่ขอองเส้นใยเกรย์ (Grey fibre) และเส้นใยโมดาล (Modal fibre) ขาดหายไป ตลาดส่งออกสำคัญของบริษัทฯคือปากีสถาน บังกลาเทศ และตุรกี ซึ่งขณะนี้ต่างอยู่ในมาตรการห้ามเข้า-ออกประเทศ และสถานการณ์ฉุกเฉิน ห่วงโซ่มูลค่าของสิ่งทอทั้งหมดหยุดชะงัก การสั่งซื้อจำนวนมากถูกระงับไว้ก่อนชั่วคราว หรือถูกยกเลิกลูกค้าหลายรายของบริษัทฯไม่ได้ทำการเปิดตราสารเครดิต (LCs) หรือทำการชำระเงินล่วงหน้าตามเงื่นไขของสัญญา เนื่องจากผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อตัวลูกค้าเอง และในลูกค้าบางรายได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ให้บริการด้ดานส่งสินค้าออกนอกประเทศ, ปัญหาทางด้านระบบธนาคาร การบริการขนส่งหยุดให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเองยังสามารถดำเนินการจัดส่งเส้นใยนอนวูเว่น ซึ่งเป็นเส้นใยที่ๆไม่ใช่สำหรับสิ่งทอ (non-woven fibre) ให้ลูกค้าได้ต่อไป เนื่องจากความต้องการเส้นใยนอนวูเว่นส่วนใหญ่ลูกค้านำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย

ในขณะที่บริษัทฯ กำลังเผชิญกับความสูญเสียทางการเงินในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ยอดการสั่งซื้อที่ขาดหายและการยกเลิกการสั่งซื้อบางส่วน ซึ่งคาดการณ์ว่า จะนำไปสู่การแบกรับภาระต้นทุนที่มากขึ้น และบริษัทฯไม่สามารถแบกรับภาระของต้นทุนคงที่นี้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณา และตัดสินใจหยุดการทำงานบางส่วนเป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2551 มาตรา 75 โดยจะเริ่มหยุดการทำงานบางส่วนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 10-16 เมายน 2563 โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในอัตรา 75% ของค่าจ้างปกติที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตลอดระยะเวลาที่หยุดกิจการชั่วคราวให้แก่ลูกจ้าง

การหยุดการทำงานในบางส่วนในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และไม่ส่งผลต่อการคำนวณเบี้ยขยันประจำเดือนและรางวัลความเพียรประจำปี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 โดย นางสาวสงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้กล่าวถึงปัญหาของแรงงานในกลุ่มว่า ขณะนี้บริษัทนครหลวงถุงเท้าไนล่อน จำกัดได้มีการประกาศปิดงานใช้มาตรา 75 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ่ายค่าจ้างร้อยละ 75 ตั้งแต่วันที่ 7 -11 เมษายน 2563 โดยอ้างว่าไม่มีคำสั่งซื้อ และขนส่งสินค้าไม่ได้ ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทได้ทำงานผลิตเสื้อผ้ามีออเดอร์ทั้งส่งต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งไม่มากนัก มีการปรับไลน์ผลิตมาผลิตหน้ากากผ้าบ้าน ตอนนี้มีคนทำงาน 200 คน เป็นแรงงานข้ามชาติ 50 คน เนื่องจากไม่มีงานล่วงเวลาทำให้แรงงานข้ามชาติลาออกไปบ้าง ซึ่งแรงงานไทยก็อยู่ในวัยใกล้เกษียณกันแล้ว ซึ่งทำงานกันมายาวนาน 30-40 กว่าปี ได้ค่าจ้างอยู่ที่วันละ 344 บาท หากนายจ้างจ่ายตค่าจ้างเพียงร้อยละ 75 ค่าจ้างหายไปคงลำบากมากทีเดียวด้วยค่าจ้างก็ต่ำอยู่แล้วภายใต้ภาวะวิกฤติแบบนี้ ซึ่งวันที่ 13 เมษายน 2563 โรงงานจะเปิดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสั่งหยุดอีกหรือไม่เพราะสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น

นางสาวสงวน กล่าวอีกว่า ยังมีกรณีของบริษัทบริษัทผลิตจิวลี่เครื่องประดับเพชร พลอย แห่งหนึ่งในย่านนี้ ได้มาร้องเรียนเรื่องนายจ้างประกาศหยุดงานชั่วคราว อ้างผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเสนอให้ลูกจ้างทั้งหมดลาออกจากงานแล้วไปขอใช้สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน ตามมาตรการที่รัฐบาลประกาศให้จ่ายกรณีว่างงานร้อยละ 62 โดยให้ลาออกในวันที่ 6 เมายน 2563 ซึ่งโรงงานแห่งนี้มีคนงาน 200-300 คน ซึ่งทางกลุ่มฯได้แจ้งสิทธิให้คนงานที่ร้องเรียนทราบ พร้อมเสนอแนะว่าไม่ควรลาออกจากงานเนื่องจากผลกระทบครั้งนี้ นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบและหากนายจ้างใช้มาตราการหยุดงานชั่วคราวต้องจ่ายร้อยละ 75 ของค่าจ้าง หากนายจ้างเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ด้านนายมานิตย์ พรหมการียืกุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ กล่าวว่า มีคนงานร้องเรียนเข้ามาเรื่องการไปใช้สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงานโดยการลาออก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ใหม่ของประกันสังคมในระยะนี้ ตามแนวทางที่รัฐบาลประกาศให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปใช้สิทธิเมื่อได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 นั้นไม่ ยังมีปัญหาอยู่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่อ้างยังไม่มีกฎกระทรวงประกาศออกมาทำให้ยังจ่ายสิทธิประโยชน์เดิมคือลาออกจากงาน ได้รับเงินชดเชยการว่างงานเพียงร้อยละ30 เป็นเวลา 90 วัน ซึ่งใหม่จะเป็นร้อยละ 45 เป็นเวลา 90 วัน ยังไม่ได้ มีเพียงเรื่องลดเงินสมทบที่มีการดำเนินการแล้ว

ในวันเดียวกัน ( 10 เม.ย. 63) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงแนวทางแก้ปัญหาแรงงานตกงานและว่างงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หลังจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยข้อมูลผลสำรวจว่า ภายในเดือนมิถุนายนนี้ จะมีแรงงานตกงานมากถึง 7.13 ล้านคน จากแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 18.5% ของแรงงานทั้งหมด โดยได้วางแนวทางเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นคือการจ่ายเงินเยียวยาแรงงานในระบบที่อยู่ในมาตรา 33 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรงงานที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ที่รัฐบาลประกาศให้หยุดสถานประกอบการ จะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา 3 เดือน ในอัตรา 62 เปอร์เซ็นต์ บนฐานเพดานไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว

 

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน