แรงงานภูเก็ตเสนอต้องเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ในพื้นที่ทำงานและอาศัยอยู่

แรงงานภูเก็ตเสนอเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ในพื้นที่ทำงานถูกต้องสุด การเลือกตั้งไม่ใช่สิทธิ 5 นาที แต่ต้องมีสิทธิเรียกใช้ได้ด้วย ไม่ใช่เลือกส.ส.ขอนแก่น แต่ตัวทำงานอยู่ภูเก็ตหมดสิทธิใช้ เพราะไม่รู้จัก และไกลแก้ปัญหาให้ไม่ได้ ย้ำทำงานที่ไหนเลือกส.ส.ส.ว.พื้นที่นั้น
 
งานรณรงค์โครงการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสัญจร สอนประวัติศาสตร์  สร้างสำนึกประชาธิปไตย วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ณ.ตลาดท้ายรถ จ้าวฟ้าวาไรตี้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำโดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยร่วมกับสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมือง
 
กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ เวทีอภิปรายการเมืองกับแรงงาน ถามตอบปัญหา แจกเอกสาร โดยผู้นำแรงงานในพื้นที่ และการแสดงดนตรีแรงงานกับการเมืองจากวงภราดรเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.
 
นายวิเชียร  ตานุมาตร เลขาธิการสหพันธ์แรงงานฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเวทีว่า การจัดโครงการรณรงค์สอนประวัติศาสตร์แรงงาน สร้างจิตสำนึกทางการเมืองในพื้นที่ครั้งนี้เป็นการจัดโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ร่วมกับทางสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและการบริการ ภูเก็ต เพื่อให้การศึกษาเรื่องประชาธิปไตย กับแรงงานว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ผลกระทบทางการเมืองกับชีวิตแรงงานในการใช้ชีวิตประจำวันมีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เกิดจนตาย ในส่วนของผู้ใช้แรงงาน นั้นประกอบด้วยคนหลายส่วน ทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ขาย รับจ้างทั่วไป จนถึงคนงานทำงานในโรงงาน สถานประกอบการของจังหวัดภูเก็ตจะอยู่ในภาคบริการ ซึ่งมีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ถาคบริการจำนวนมาก ความเกี่ยวข้องกับการเมืองที่สำคัญคือเรื่องสิทธิการเลือกผู้แทนของตน คือส่วนใหญ่แรงงานไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องเลือกผู้แทนในจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ แม้ว่าจะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)นอกเขตพื้นที่ได้ แต่ก็ยังต้องเลือกส.ส. ส.ว. ซึ่งหากถามว่า เมื่อมีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆทางการเมือง แรงงานอย่างราจะต้องพึ่งใคร เมื่อต้องการเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกันทางกฎหมายแรงงานจะเสนอผ่านช่องทางส.ส.ส.ว.จะเสนอผ่านใคร นี้แหละคือการเมืองเรื่องใกล้ตัว ตื่นขึ้นก็ต้องใช้สินค้าที่ต้องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคก็ต้องผ่านนักการเมือง การอนุมัติ บัญญัติกฎหมายก็เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้น ฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาต้องเกี่ยวข้องกับการเมือง
 
นายเจริญ ยืนยัน รองประธานสหพันธ์แรงงานฯ ได้พูดถึงการเมืองตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของแรงงานมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่แค่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เรียกว่าสิทธิเพียง 5 นาทีจบ ซึ่งตามจริงแล้วผู้ใช้แรงงานยังมีความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร เช่นการใช้สิทธิในการเลือกตั้งตัวแทนในองค์กรเช่นสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งก็จะมีในส่วนของผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่มีสหภาพแรงงาน ทั้งที่ผู้ใช้แรงงานมีชีวิตยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทั้งเรื่องการปรับค่าจ้าง กฎหมายแรงงาน สวัสดิการต่างๆ ความเป็นอยู่จะดี กินดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเมืองที่เรียกว่าใช้เวลากาบัตรเลือกตั้ง
 
การเลือกตั้งของผู้ใช้แรงงานที่ต้องเร่ร่อนไปทำงานต่างถิ่น ไม่รับรู้ หรือไม่เคยรู้ด้วยว่ารูปร่างหน้าตานิสัยใจคอของส.ส.ส.ว. ที่กาเลือกตั้งนั้นเป็นอย่างไร ไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นหรือได้ยินเสียง ไม่เห็นผลงาน การใช้สิทธิส่วนใหญ่ก็คือ พ่อแม่บอกมา หรือเขาเล่าว่า หรือไม่ก็ใช้เงินซื้อมา ซึ่งเคยได้ยินว่า ดีกว่าไม่ได้ อย่าน้อยก็เป็นค่าเดินทางกลับไปเที่ยวที่บ้านเท่านั้น การที่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้การศึกษาครั้งนี้จึงมีความคลาดหวังที่จะสร้างจิตสำนึกทางการเมือง ให้กับผู้คนที่เดินไปมาและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ว่า การเมืองไม่ใช่เรื่องเสียเวลา การเมืองไม่ใช่แค่การกาบัตรแค่ 5 วินาทีเท่านั้น แต่ชีวิตของทุกคนต้องมองว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกวัน การที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เราต้องเข้าไปใช้ความเป็นเจ้าของการเมือง ต้องมีตัวแทนทางการเมืองของตนเอง และต้องเลือกคนที่จะมารับใช้เราไม่ใช้มากราบไหว้เราเพียงวันที่ต้องการคะแนนเสียง พอได้เสียง ได้รับการเลือกตั้งแล้ว ก็ไม่เคยเห็นมาถามไถ่สาระทุกข์อีกเลย
 
จากนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรม ถามตอบคำถามแจกเสื้อรณรงค์ ซึ่งมีการตั้งคำถามเรื่องการเมืองคืออะไร ซึ่งมีผู้มาร่วมซักถาม พูดคุยเรื่องการเมืองกับการใช้ชีวิต เนื่องตนเป็นคนที่มาอาศัยอยู่นอกพื้นที่ ทั้งส่วนของคนที่มาจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมาทำงานในพื้นที่ภูเก็ต แต่การใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็ใช้สิทธินอกพื้นที่ได้ คือเลือกที่ภูเก็ต แต่เป็นส.ส. ส.ว. ที่จังหวัดจอนแก่น ถามว่ารู้จักไหมคงไม่รู้ว่าเป็นใคร ซึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของขบวนการแรงงาน เรื่องใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ส.ว. ในพื้นที่ที่ทำงาน อย่างน้อยก็รู้ส.ส.ในภูเก็ตคือใคร บ้านอยู่ที่ไหน ปัจจุบันหากมีความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ ไม่รู้ว่าจะไปหาใคร ส.ส.ในพื้นที่ คือจังหวัดขอนแก่น หรือว่าจะหาส.ส.ในภูเก็ตเป็นต้น
 
ทั้งนี้ในส่วนของสหพันธ์แรงงานฯได้มีการจัดทีมงานนั่งคอยให้คำปรึกษา ตอบคำซักถามให้การศึกษากับผู้คนที่สนใจและซักถาม เรื่องสวัสดิการใกล้ตัวผู้ใช้แรงงาน ความเกี่ยวข้องกับการเมืองกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานรวมทั้งชาวต่างชาติที่ให้hความสนใจ และมีความสนใจต่อซีดีวีดิทัศน์ที่ฉายเรื่องแรงงานไทยรู้สิทธิ ร่วมสร้างประชาธิปไตย พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้กับผู้ที่เดินผ่านไปมาและเข้ามาร่วมรับฟังด้วย
 
—————————-
นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่่อ รายงาน