แรงงานภาคบริการโรงแรม เสนอรัฐใช้เงินฟื้นฟูสร้างงาน เชื่อช่วยเศรษฐกิจได้

แรงงานภาคบริการ โรงแรม เสนอรัฐแก้ปัญหาให้ตรงจุด เชื่อเงินฟื้นฟูช่วยได้หากทำให้เกิดการจ้างงาน เงินก็สะพัด เศรษฐกิจฟื้นแต่ต้องทำเร็ว หากช้าจะบานปลาย

นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจการโรงแรมและบริการ ภูเก็ต ได้ให้สัมภาษณ์กับภาคีสังคมแรงงานสู้โควิด ถึงสถานการณ์การว่างงาน ผลกระทบต่างๆของแรงงานภาคบริการ พร้อมข้อเสนอต่อการฟื้นฟูแรงงาน ดังนี้

1 : มีข้อกังวลห่วงใยอะไรบ้างกับการเลิกจ้างและว่างงานหลังโควิด

ตอบ : ข้อกังวลห่วงใยคือเรื่องของลูกจ้างไม่มีกิน ไม่มีใช้จะทำให้ชีวิตพวกเขายากลำบากและก็จะเป็นปัญหาสังคมตามมามากมาย ซึ่งในภูเก็ตผลกระทบจำนวนหลายแสนคน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งโดยอ้อมหมายถึงกระทบกับครอบครัวของลูกจ้าง ยกตัวอย่างเช่น คนๆหนึ่งทำงานแต่มีคนรอกินรอใช้อยู่ข้างหลังจำนวนมาก นั้นหมายถึงว่า ผลกระทบไม่ได้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เพราะว่า คนมาทำงานอยู่ที่ภูเก็ตแต่ภูมิลำเนาเขาอยู่ทั่วประเทศ จึงทำให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนไปทั่วด้วย

2 : ในเรื่องนี้ความร่วมมือระหว่างภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด ที่ร่วมมือกันมีความช่วยเหลือหรือสามารถทำอะไรได้บ้าง

ตอบ : ภาคีแรงงานที่เราทำกันขึ้นมาเพื่อระดมความคิดเห็นสะท้อนปัญหาก็จะนำไปสู่การสะท้อนที่ตรงประเด็นให้ผู้มีอำนาจได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดและรวดเร็วฉับไว

3 : ในฐานะที่เป็นผู้นำแรงงานเราคิดว่าแผนฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท ที่รัฐกู้มามันสามารถที่จะมาช่วยเหลืออะไรได้บ้างในภาคบริการมีข้อเสนออะไรบ้าง

ตอบ : งบในการฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท เท่าที่ติดตามก็คาดว่า จะได้ความช่วยเหลือทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่จะทำให้เกิดการจ้างงาน ก่อให้เกิดเงินสะพัด แต่ขอเสนอว่า ให้เร่งทำให้เร็ว เพราะยิ่งล่าช้าปัญหาก็ยิ่งลุกลามปานปลาย ทำเร็วเท่าไหร่ก็จะช่วยปัญหาได้เร็วเท่านั้น คำว่า เร็วคืออยากให้แก้ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งแก้ปัญหาได้ตรงจุดก็คือว่าไม่ใช่แก้ปัญหาแบบหว่านแหไปเรื่อยสะเปะสะปะ เรามีเงินน้อยอยู่แล้วเอาเงินไปใช้จ่ายผิดประเภท ผิดทางมันก็ทำให้การช่วยเหลือมาไม่ถึงผู้เดือดร้อนโดยตรง