แรงงานบุกยื่นหนังสือเรื่อง “ค่าจ้างขั้นต่ำ”ส่งท้ายผู้ว่าปากน้ำ

แรงงานบุกยื่นหนังสือ เรื่อง “ค่าจ้างขั้นต่ำส่งท้ายผู้ว่าปากน้ำ”

“กลุ่มสหภาพแรงงานโลหะ (TEAM) บุกยื่นหนังสือต่อผู้ว่าปากน้ำ เรื่อง ค่าจ้างที่เป็นธรรมต้อง
421 บาทต่อวัน ขณะผู้ว่าฯ กำลังเก็บข้าวของเตรียมย้ายในวันที่ 1 ตุลา นี้ ”

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 09.30 น. สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิคยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) นำโดย นายชาลี ลอยสูง ประธานสมาพันธ์ และคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อนายสุระชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ช่วยผลักดันเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 421 บาท เท่ากันทั่วประเทศ ตามข้อมูลที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้จากการสำรวจสภาวะการครองชีพของผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
โดยค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อลูกจ้างตามหลักสากลนั้น  ลูกจ้างที่ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จะต้องมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 3 ชีวิต (ภรรยาและลูก) ค่าจ้างจึงต้องมีความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายของลูกจ้าง ซึ่งขบวนการแรงงานทั่วโลกมีการเคลื่อนไหวรณรงค์ค่าจ้างที่เป็นธรรมในสัปดาห์ที่ 1–3 เดือนตุลาคมของทุกๆปี   สำหรับเครือข่ายแรงงานทั่วประเทศไทยจะรณรงค์เรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรมในวันที่ 7 ตุลาคม นี้ 
ทั้งนี้ ขณะที่ทางกลุ่มแรงงานเข้ายื่นหนังสือนั้น เป็นช่วงที่ผู้ว่าฯกำลังจัดเก็บข้าวของส่วนตัวเพื่อย้ายไปรับตำแหน่งใหม่  และมีท่าทีว่าจะให้กลุ่มแรงงานรอยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯคนใหม่ แต่ทางคณะยืนยันว่าต้องยื่นในวันนี้เพราะพี่น้องขบวนการแรงงานมีมติให้แรงงานทุกกลุ่มยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯทุกจังหวัดพร้อม ๆ กัน

ยงยุทธ  เม่นตะเภา   สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 
รายงาน