แรงงานตะวันออกหวังใช้สื่อเพื่อพัฒนาองค์กร

วันที่ 5  มิถุนายน 54 คณะทำงานกลุ่มสหภาพแรงงานอมตะ – เวลโกรว์ สัมพันธ์  ได้จัดอบรมให้กับกรรมการสหภาพแรงงานฯที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ โดยใช้ชื่อในการจัดโครงการครั้งนี้ว่า “การใช้สื่อ IT  เพื่อการพัฒนาองค์กร”และที่มีผู้เข้าร่วมในการจัดสัมมนาครั้งนี้ประมาณ 10 คน โดยวิทยากร นายมาโนช  หอมจันทร์ และนายเพ็ชรจรินทร์  จงใจหาญกล้า เป็นผู้ช่วยในการจัดสัมมนาครั้งนี้

นายเพ็ชรจรินทร์  จงใจหาญกล้า เลขาธิการ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้

1.            ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในการใช้สื่อด้าน   IT  (การใช้ Blogger)  ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

2.            ผู้เข้าอบรมเข้าใจรู้วิธีการสื่อสาร/การส่งข่าวสารข้อมูลผ่านทาง  E-mail

3.            เรียนรู้การสร้าง   Blogger   เป็นของตัวเอง

4.            เกิดการสร้างเครื่อข่ายในการสื่อสาร (Facebook)

และได้กล่าวต่อไปว่า การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีการลงทะเบียนคนละ 200 บาท ซึ่งครั้งแรกเราจะจัดในกลุ่มเล็กก่อนถ้ามีการตอบรับมาอีก ก็คงต้องจัดในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นโดยมีผู้ที่เข้าอบรมชุดแรกจะต้องเป็นผู้ช่วย และได้กล่าวเปิดสัมมนาอย่างป็นทางการเมื่อเวลา 09.30 น.

นายมาโนช  หอมจันทร์ เจ้าที่ประสานงาน (TAM) ได้เปิดการอบรมช่วงเช้าจะเป็นการเข้าไปสมัคร Blogger พร้อมทั้งสอนการเข้าตั้งค่า และการสร้างเว็บไซด์ ส่วนช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็ต่อด้วยการโพสน์ข่าวพร้อมรูปภาพลงในBlogger และลิงค์ผ่านช่องทาง Facebook หลังจากนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการแลกเปลี่ยนก่อนที่จะปิดการจัดอบรมสัมมนาการใช้สื่อ IT เพื่อการพัฒนาองค์กรครั้งนี้ โดยนายเพ็ชรจรินทร์  จงใจหาญกล้า เลขาธิการ คณะทำงานกลุ่มสหภาพแรงงานอมตะ – เวลโกรว์ สัมพันธ์ ในเวลา 16.00 น. ตามกำหนดการ

มาโนช  หอมจันทร์  นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มภาคตะวันออก รายงาน