แฉพฤติกรรม ประธานกรรมการ กนอ.ต่อสหภาพ สรส.ออกโรงพร้อมหนุนสมาชิก

20161007_095808

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ได้ออกแถลงการณ์สมาชิกสหภาพแรงงานกนอ.เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของประธานกรรมการกนอ.(บอร์ด)คนปัจจุบันต่อการแสดงคำตำหนิ วิพากษ์วิจารณ์ คำแสดงความเกลียดชังสหภาพฯ จากเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาทางสหภาพแรงงานได้เข้าพบกับประธานบอร์ดในโอกาสวันปีใหม่ แต่ประธานบอร์ดกับว่า “เขาไม่ชอบสหภาพแรงงาน สหภาพไม่ควรมีในรัฐวิสาหกิจ สหภาพฯควรมีแต่เฉพาะในบริษัทเอกชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ยังไม่มีสหภาพเลย จะเสนอให้ปรับโครงสร้างองค์กรไม่ให้มีสหภาพในรัฐวิสาหกิจ และยังกล่าวหาว่า สหภาพดีแต่เรียกร้องขอขึ้นเงินเดือน ฯลฯ”

จากเหตุการณ์นี้สหภาพกนอ.เห็นว่าประธานบอร์ดไม่ให้เกียรติสหภาพ และพนักงานด้วย เพราะว่า “สหภาพเป็นตัวแทนของพนักงาน” อีกทั้งยังไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ“มีอคติกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่สหภาพแรงงาน และยังขาดจรรยาบรรณของคณะกรรมการกนอ.ต่อพนักงานในเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นธรรม และต้องให้ความสำคัญกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน เป็นต้น” แต่ประธานบอร์ดกลับมีความคิดว่าสหภาพมีแต่การเรียกร้องหากผู้ดูแลและกำกับองค์กรมีความคิดเช่นนี้แล้ว ความสัมพันธ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อันดีก็จะถดถอยไปตลอดระยะเวลาที่กนอ.ก่อตั้งมากว่า 40 ปีความสัมพันธ์ด้านแรงงานกับผู้บริหารดีมาโดยตลอด แต่ในยุคนี้ทุกคนรู้ดีว่าเป็นยุคของใครสหภาพ หรือพนักงานที่เป็นสมาชิกต้องเผชิญกับการบริหารงานที่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และไม่ฟังความคิดใคร

ทั้งนี้ในส่วนของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้แถลงใน www.facebook.com/สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ว่า “สรส.ซึ่งมี สหภาพแรงงาน กนอ.เป็นองค์กรสมาชิก รวมสหภาพแรงงานอีก 44 แห่ง พร้อมภาคีเครือข่ายแรงงานทุกส่วน พร้อมร่วมสนับสนุน สหภาพแรงงานกนอ.ปกป้องสิทธิ สหภาพแรงงานกนอ. และสิทธิสหภาพแรงงาน จนที่สุดตามแนวทางต่อไป พร้อมแนบแถลงการณ์

15871570_1238717906222215_4492898342130301816_n

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน