เลิกจ้างปี 61 เพิ่มเล็กน้อย จับตาปี 62 ใช้เทคโนโลยีแทนคน

กระทรวงแรงงาน เผยสถานการณ์เลิกจ้างปี 61 เพิ่มขึ้นจากปี 60 เล็กน้อย คาดแนวโน้มปี 62 เพิ่มต่อเนื่อง เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยี ‘AI’ เข้ามาทำงานแทนคนมากขึ้น ด้านข้อพิพาทแรงงานปี 61 ลดลงน้อยจากปี 60 ขณะนี้เหลือสถานประกอบการ 20 แห่งที่ยังตกลงกันไม่ได้

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เปิดเผยตัวเลขสถานการ์การเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ว่าเพิ่มจากปี 2560 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็ต้องคอยดูว่าปี 2562 จะเป็นอย่างไร เมื่ออุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือAIเพื่อทดแทนแรงงาน

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2561(1 ม.ค.-30 พ.ย.) ว่า ปีนี้สถานการณ์การเลิกจ้างเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 พบมีการเลิกจ้าง 259,770 คน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ที่มีการเลิกจ้าง แต่ตัวเลขใกล้เคียงปี 2560 มีการเลิกจ้าง 255,385 คน จากลูกจ้างทั้งหมด 9.5 ล้านคน และอัตราการเข้าและออกจากการเป็นผู้ประกันตน เฉลี่ยไม่ต่างกันประมาณ 23,000 คน/เดือน เท่าๆ กัน

สำหรับข้อพิพาทแรงงานด้านแรงงานสัมพันธ์ปีนี้ มี 44 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 37,830 คน ลดลงจากปี 2560 ที่มีข้อพิพาทแรงงานถึง 59 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 57,425 คน ซึ่งได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงิน 33,415 ล้านบาท แต่ยังเหลือข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ 20 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องใช้ทุนในการดำเนินธุรกิจต่อ โดยกิจการที่มีการเลิกจ้างเพิ่มสูงขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรกรรม การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

ส่วนแนวโน้มการเลิกจ้างในปี 2562 คาดว่าจะมีการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสื่อสารมวลชน เช่นทีวี ทีวีดิจิทัล สำนักพิมพ์ ร้านค้าแบบดั้งเดิม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเช่าและจำหน่ายซีดี ดีวีดี สถาบันทางการเงิน สถานศึกษาเอกชน เป็นต้น เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาทำงานแทนแรงงานมากขึ้น และการปรับโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลิกจ้างแบบ เปิดสมัครใจลาออก การเกษียณอายุก่อนกำหนด ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างสูงกว่าสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด