เร่งเจ้าหน้าที่แรงงานออกคำสั่งช่วยลูกจ้างไทยซิน

สำนักแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานทั้งคณะ ลงพื้นที่มาเยี่ยมลูกจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินฯ สอบถามความต้องการ ฝ่ายลูกจ้างเสนอ 2 ข้อเร่งด่วน 1. เร่งรัดการออกคำสั่งให้แล้วเสร็จก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2.ประสานงานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อน้ำ-ไฟ ให้ลูกจ้างที่อาศัยในหอพักโรงงาน

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยือนลูกจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด เวลา 20.09 น.โดยนายประสิทธิ์ ปาตังคะโร ได้กล่าวว่าที่มาวันนี้มาตามคำสั่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้มาถามว่าลูกจ้างต้องการให้ช่วยเหลืออะไร และได้หารือร่วมกันโดยคนงานบริษัทบริติชไทยซินฯมีข้อเสนอ ดังนี้

  1. ขอให้พนักงานตรวจแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เร่งรัดการออกคำสั่งให้แล้วเสร็จก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
  2. ให้ประสานงานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อน้ำประปาและไฟฟ้าให้ลูกจ้างที่อาศัยในหอพักโรงงานเป็นการชั่วคราว และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ร่วมตรวจตราความปลอดภัยโดยเฉพาะในยามค่ำคืน ทั้งนี้ทางนายประสิทธิ์ รับข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งจะแจ้งผลการประสานงานให้ทราบภายใน 10 เมษายน 2560 ( ในช่วงบ่าย )

นางสาวสุรินทร์  พิมพา ฝ่ายคุ้มครองแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวว่าเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 นายอำนวย  งามเนตร์  ฝ่ายประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้โทรศัพท์ มาพูดคุย กับตนว่าเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสาคร ได้นัดให้นายจ้างไปพบที่สำนักงานฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อสอบถามฝ่ายนายจ้างว่ามีข้อโต้แย้งหรือไม่ ที่ลูกจ้างยื่นคำร้อง  ( คร.7 )  และแจ้งว่านายจ้างจะมาหรือไม่มาตามนัด วันที่ 12  เมษายน 2560 ทางนายกฤษ  สุขก่ำ พนักงานตรวจแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  ออกคำสั่งแน่นอน ให้ลูกจ้างรออยู่ที่หอพัก เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร จะนำคำสั่งที่ออกไปให้ที่หอพักคนงานบริษัทบริติชไทยซินฯ

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่