เพลงแรงงานกับการเมือง

1. เพลง รัฐธรรมนูญ

เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์

2. เพลง สามัคคีกรรมกร

เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ทำนอง / ขับไม้บัณเฑาะห์

3. เพลง ผู้อภิวัฒน์

เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา วิชัย นราไพบูลญ์

ทำนอง / วิชัย นราไพบูลย์

4. เพลง คนกล้าประชาธิปไตย

เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์

5. เพลง ความเปลี่ยนแปลง

เนื้องร้อง / แมะสะนิ กาซัน

ทำนอง / เพลงลูกทุ่ง