เปิดเวที การละเมิดสหภาพ ช่องทางกฎหมายหมายทางออกที่เป็นไปได้

20150227133326

คสรท.จัดเวทีสาธารณะ ร้องรัฐรีบแก้ไขปัญหาเยอะทั้งถูกกลั่นแกล้ง เลิกจ้างแกนนำ ที่ปรึกษารมว.แจงกระทรวงแรงงานกำลังแก้ไข ไม่ได้นอนใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย( คสรท.) ร่วมกับ โซลิดาริตี้เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) เปิดเวทีสาธารณะเรื่อง การละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน : ช่องว่างทางกฎหมายและทางออกที่เป็นไปได้ ณ. โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวเปิดและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้จุดประสงค์ที่มีเวทีพูดคุยเพื่อเสนอประเด็นปัญหา ร่วมกันหาช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขด้านแรงงานสถานการณ์ปัจจุบันและรับฟังข้อคิดเห็นการเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีนี้จะเป็นเวทีพื้นที่สื่อสะท้อนประเด็นปัญหาเพื่อนำไปแก้ไข ในการเสนอประเด็นปัญหาเพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบวิธีการและการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมและยั่งยืน ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

โดย เวทีมีการนำประเด็นปัญหาแรงงานกรณีการกระทำไม่เป็นธรรม การเลิกจ้างแกนนำสหภาพแรงงาน กลยุทธการจัดการกับสหภาพแรงงาน ซึ่งผู้แทนกรณีปัญหารวม 9 กรณีมาสะท้อนประเด็นปัญหา

นายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า ปัญหาแรงงาน เช่น การให้ลูกจ้างไม่ต้องทำงานแต่ให้ออกมาอยู่หน้าโรงงานการข่มขู่แกนนำ การเอารัดเอาเปรียบแรงงานการกดขี่แรงงานในสภาวะปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขได้เป็นต้น

ด้านทนายความแรงงาน นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย ให้ความเห็นว่า ไม่สนันสนุนให้นำเรื่องไปถึงชั้นศาลเพราะ ใช้เวลานาน ลูกจ้างไม่มีโอกาสการต่อสู้ไม่เท่านายจ้าง. เพราะนายจ้างมีทุน และข้อมูลเหนือกว่าลูกกจ้างและอำนาจการต่อรองด้อยกว่านายจ้าง และช่องว่างทางกฎหมายเอื้อให้นายจ้างมากกว่าลูกจ้าง และต้องมีการปรับปรุงเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

ดร. นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าตอนนี้กำลังปรับปรุงแก้ไขปัญหาไม่ได้นิ่งนอนใจ ทำงานกันอย่างหนักมากอย่าไปฟังคำเขาเล่า คำเขาว่า ต้องดูเองต้องศึกษาเอง อาจจะบิดเบือน ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำลังดูมิติทางสังคมและมิติกฎหมายแรงงานอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นต้องรอดู

นักสื่อสารแรงงาน สระบุรี รายงาน