เครือข่ายแรงงาน และนักศึกษา เรียกร้องยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเยียวยาประชาชนแบบถ้วนหน้า

สพท. สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาและกลุ่มแรงงาน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายก เสนอเร่งด่วนให้ รัฐบาลต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สหพันธ์แรงงานอุตสากรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย(สพท.) ร่วมกับกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง,สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย, กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก,สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม,สหภาพแรงงอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องให้“รัฐบาลต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถ้วนหน้า” ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ก.พ. โดยมี นายสมภาสนิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งทางกลุ่มขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดใช้เชื้อโรคเป็นข้ออ้างในการเหยียบย่ำประชาชน และขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และนำกฎหมายที่สามารถใช้ควบคุมโรคแต่ไม่สามารถใช้จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น พระราชบัญญัติโรคระบาดร้ายแรง พ.ศ.2558 มาใช้แทน
  2. เยียวยาประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้า โดยผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน เช่น แรงงานนอก ระบบประกันสังคม แรงงานที่จ้างตัวเอง แรงงานในภาคเกษตรกรรม ต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และทันท่วงที