เกษียณอายุเงินผ่อน

เป็นความโชคดีของพนักงานที่จะได้รับเงินเกษียณอายุ หรือความโชคร้ายกันแน่ กับการเกษียณอายุเงินผ่อน

บริษัทแห่งหนึ่งในเขตย่านอุตสาหกรรมอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  ได้ทำข้อตกลงร่วมกับพนักงาน เรื่องการเกษียณอายุตามข้อตกลง คือ  1. การเกษียณอายุงานของพนักงานที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์  และมีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป บริษัทจ่ายค่าเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน 300 วัน พร้อมจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพิ่มให้อีก 180 วัน ของค่าจ้างงวดสุดท้าย  เมื่อนำเงินทั้งสองส่วนมารวมกันก็จะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าจ้างของพนักงานแต่ละคน      

ปัญหาอยู่ที่การจ่ายเงินของบริษัทที่ไม่ได้จ่ายเงินทีเดียวทั้งหมด โดยเมื่อปี 2539 ที่ผ่านมา มีพนักงานเกษียณอายุไปแล้วหลายคน บริษัทจะใช้วิธีเรียกพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุไปพบเพื่อตกลงกันว่า บริษัทขอผ่อนจ่ายได้หรือไม่ ซึ่งพนักงานไม่มีทางเลือกก็ต้องยอม โดยบริษัทขอผ่อนจ่ายบางคน 3 เดือน บางคน 4 เดือน โดยนำยอดเงินของแต่ละคนมาหาญด้วยจำนวนเดือนที่ตกลงกับบริษัท พนักงานก็ต้องยอมรับกันไป ดีกว่าไม่ได้เลย

 ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2553  มีพนักงานที่อายุครบเกษียณอายุตามเกณฑ์อีก 4 คน บริษัทก็ใช้วิธีเดียวกันคือเรียกพนักงานเข้าไปพบและ เสนอให้ทำงานต่อหนึ่งปี และขอผ่อนเงินเกษียณอายุงานให้หมดภายใน 4 เดือน  ซึ่งบริษัทไม่ได้บังคับแล้วแต่ความพอใจของพนักงานจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ แต่เงินเกษียณอายุบริษัทก็ผ่อนจ่ายเหมือนเดิม

นางสาวอ้อย (นามสมมุติ) หนึ่งในพนักงานที่เกษียณอายุกล่าวว่า “ก็ดีนะเราได้มีทำงานต่ออีก 1 ปี ทำงานรอรับเงินเกษียณอายุไปด้วย เพราะไหนๆบริษัทเขาขอผ่อนอยู่แล้ว ทำงานรอไม่ดีกว่าหรือ เราก็ยังพอทำไหวออกงานไปก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไร พอใจกับข้อเสนอของบริษัท” เช่นเดียวกับพนักงานบางคนที่เกษียณอายุพร้อมกัน ที่อยากจะออกจากงานเพราะร่างกายไม่ไหวแล้ว แต่ต้องทนทำ ทำให้ได้ตามเงื่อนไขของบริษัทเหมือนคนอื่นๆ อย่างน้อยก็ยังอุ่นใจว่ายังได้ทำงานรอเงินเกษียณ  ถ้าออกไปอยู่บ้านเฉยๆ ไม่รู้บริษัทจะโอนเงินเข้าธนาคารให้เมื่อไร จึงตัดสินใจทำงานต่อ

แน่นอนว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความหวังกับเงินก้อนสุดท้าย คือเงินเกษียณอายุซึ่งเป็นเงินก้อนเดียวที่จะได้รับหลังจากทำงานมากว่าครึ่งค่อนของชีวิต แต่แล้วสุดท้าย แทนที่จะได้เงินก้อนดังใจหวังก็ได้รับเงินผ่อนแทน นี่หรือชีวิตของคนงานกับเงินเกษียณอายุเงินผ่อน…

 

นิภา  มองเพชร นักสื่อสาร ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   รายงาน