ฮือ! กลุ่มแรงงานยื่นปรับค่าจ้าง

กลุ่มแรงงานหลายจังหวัด ยื่นปรับขึ้นค่าจ้าง 360 บาท เท่ากันทั่วประเทศ 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อเวลา 09.30 ของวันที่  9  กรกฎาคม  2558  กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ได้พาตัวแทนสหภาพแรงงานในเขตพื้นที่อ้อมน้อยไปยื่นหนังสือ  เรื่องขอให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ  ทั้งนี้เป็นผลมาจากการประชุมของคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.  2558ที่ได้เสนอแนะแนวทางในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำไว้  5  แนวทางคือ 1.ให้กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำแบบเดิม   2.ให้กำหนดค่าจ้างแบบลอยตัว  3.ให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามการพัฒนาเศรษฐกิจ  4.การปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามอุตสาหกรรม  5.การปรับค่าจ้างขั้นต่ำโดยวิธีผสมผสานหลายรูปแบบ

ค่าจ้างขั้นต่ำตามนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่กำหนดให้ค่าจ้างสามารถเลี้ยงดูตนเองและบุคคลในครอบครัวได้  3  คน  ปัจจุบันเหลือแค่พอเลี้ยงชีพเฉพาะคนที่ทำงานเพียงคนเดียวและค่าจ้างก็แบ่งเขตไม่เท่ากันคือปล่อยค่าจ้างลอยตัว  ในบางจังหวัดไม่มีสหภาพแรงงานเป็นตัวแทน ฝ่ายลูกจ้างก็หาคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่กล้าโต้เถียงทำให้บางจังหวัดไม่ได้รับการปรับค่าจ้างติดต่อกันหลายปี  ประกอบกับรัฐบาลไม่สนับสนุนการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87  98 ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง  ทำให้คนทำงานอยู่ในสภาพที่ลำบากแร้นแค้นก่อให้เกิดการอพยพแรงงานจากจังหวัดหรือเขตที่มีค่าจ้างต่ำไปสู่จังหวัดและเขตที่มีค่าจ้างสูง เกิดการกระจุกตัวของผู้คนในเมืองใหญ่  เกิดการแออัด  เสื่อมโทรม คุณภาพชีวิตตกต่ำรัฐต้องลงทุนโครงการใหญ่ๆในเมืองเกิดการสูญเสียงบประมาณสูญเสียโอกาศในการพัฒนาคน  พัฒนาเรื่องการศึกษาและการบริการสาธารณะที่ดีในชนบทที่ดินที่รกร้างไม่มีคนหนุ่มสาวทำการเกษตรถูกนายทุนยึดครอง  ค่าครองชีพในต่างจังหวัดถูกกว่าค่าครองชีพในกรุงเทพฯไม่ใช่อีกต่อไป  เครื่องอุปโภคบริโภค บวกราคาค่าขนส่งสินค้าในต่างจังหวัดขายแพงกว่าในกรุงเทพฯด้วยซ้ำ

ภายใต้เศรษฐกิจที่ผันผวนซึ่งนับวันจะรุนแรงขึ้นทั้งในระดับประเทศและสากลเกิดการเปิดเสรีทางการค้า  การเงิน  การลงทุน  การบริการ การแข่งขันที่เข้มข้นจะก่อให้เกิดผลกระทบตามที่ตามมาอย่างมากมาย  หากรัฐบาลมองแค่เรื่องการลงทุนพียงอย่างเดียวโดยไม่ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนงาน  จะทำให้ประเทศไทย  คนไทยสูญเสียโอกาสอย่างมาก  จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างไรเมื่อคนไทย  แรงงานไทย  ถูกเสนอขายค่าจ้างแรงงานในราคาที่ถูกเพื่อดึงดูดนักลงทุน  รัฐบาลต้องดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้แต่ต้น  คือ  ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้สังคมและประชาชน

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่จึงได้ทำหนังสือเพื่อยื่นให้  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  และศูนย์ดำรงธรรม  จ.สมุทรสาคร  ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมมี นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าฯ มารับหนังสือแทน  เขตนครปฐมมีตัวแทนจากสหภาพยื่นหนังสือ จำนวน  5  สหภาพฯ  1.สร.แอล ที ยู แอพพาเรลส์   2.สร.น้ำใจสัมพันธ์   3.สร.ทียูดับบลิวเทติกเท็กศ์ไทล์    4.สร.ทานตะวัน    5.สร.กิจการสิ่งทอนครหลวง     ส่วนที่  ศูนย์ดำรงธรรม  จ.สมุทรสาคร  ซึ่งมีนายจงรัก  เพชรเสน  ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำรงธรรม  จ.สมุทรสาคร  มารับหนังสือ  มีสหภาพฯที่ไปยื่นทั้งหมด  7  สหภาพ    1.สร.บริติชไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์     2.สร.ผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร   3.สร.รวมใจเพื่อนสัมพันธ์   4.สร.ไทยเซรามิคส์     5.สร.ลูกจ้างเหล็กและโลหะ   6.สร.ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย    7.สร.อุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2557  รัฐบาลก็ได้ปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการไปแล้ว  ดังนั้นผู้ใช้แรงงานจึงไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติ  และรัฐบาลควรหามาตรการด้านต่างๆช่วยเหลือแก่เกษตรกร  ประชาชนอาชีพอื่นๆด้วย

ทั้งนี้นักสื่อสารแรงงานรายงานว่า มีกลุ่มสหภาพแรงงาน ในจังหวัดอ่างทอง สระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอปรับขึ้นค่าจ้าง 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศในวันเดียวกันนี้ด้วย

นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

P7090050