อ้างปัญหาเศรษฐกิจ บ.ฟาร์อีสท์ ฯ ใช้มาตรา 75 ให้ลูกจ้างหยุดงาน

บริษัทฟาร์อีสท์ปั่นทอ แจ้งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สภาวะขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงิน สั่งหยุดการผลิตโรงปั่นตามมาตรา 75 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน วันที่ 13 ก.พ.60 ถึง15 มี.ค.60  โดยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างร้อยละ75 

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคนงานบริษัทฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม  จำกัด เลขที่ 79 หมู่ 2 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ผ้าพิมพ์ลาย มีลูกจ้างประมาณ 340 คน โดยลูกจ้างร้องเรียนถึงพฤติกรรมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อให้ทางกลุ่มให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทางกลุ่มไก้มีการทำเรื่องร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัด โดยสรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้

เรื่องที่ 1.บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 7 และ วันที่ 22 ของเดือน โดยมีการเลื่อนจ่ายค่าจ้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2559 และกรณีนี้ลูกจ้างได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมแล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญทางนายจ้างเข้าพบและเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามกำหนด

เรื่องที่ 2.บริษัทฯ มีการขายเครื่องจักร วัตถุดิบ เศษเหล็ก สายไฟ และเครื่องจักรที่ชำรุดแล้ว

เรื่องที่ 3.เมื่อวันที่  25 มกราคม 2560 ลูกจ้างได้เข้าไปสอบถามกับผู้บริหารของบริษัทฯ เรื่องการเลื่อนจ่ายค่าจ้างของลูกจ้าง แต่ได้รับคำตอบว่า “จะปิดบริษัทภายไม่กี่วันนี้แล้ว”  ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯได้มีการปิดโรงงานไป 1โรง (โรงงาน EO ) แต่ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้าง โดยใช้วิธีการย้ายลูกจ้างประมาณ 180 คน ให้มาทำงานที่โรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2  จนกระทั่งวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้มีการขายวัตถุดิบที่เพิ่งซื้อเข้ามา เช่น ฝ้าย ที่ใช้สำหรับการปั่นทอ และไม่เปิดเครื่องจักรให้ลูกจ้างทำงานในบางส่วน แต่ลูกจ้างยังคงมาทำงานตามปกติ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ประกาศสั่งพักงานมาตรา 75 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยอ้างเหตุ การสั่งหยุดในครั้งนี้ว่า “บริษัทฯประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจไม่สามารถจะรับสภาวะขาดทุนได้และปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้กระบวนการผลิตได้รับผลกระทบ บริษัทจึงหยุดกระบวนการผลิตโรงปั่น โดยเริ่มวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม  2560  โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในช่วงที่พนักงานไม่ได้มาทำงาน

ในวันเดียวกันบริษัทฟาร์อีสท์ ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัด ได้ประกาศสั่งย้ายสถานที่ทำงานพนักงานโรงปั่น นครชัยศรี ไปรวมกับพนักงานที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 600/91-95 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีคำสั่งให้เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จากพฤติกรรมของบริษัทฟาร์อีสท์ ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัด นครชัยศรี ทำให้ลูกจ้างเกิดความไม่มั่นใจ เพราะบริษัทฟาร์อีสท์ฯ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เคยปฏิบัติต่อลูกจ้างที่จังหวัดบุรีรัมย์มาแล้วทำให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนที่ไม่สามารถย้ายไปทำงานในกรุงเทพฯตามที่ทางบริษัทประกาศได้ เนื่องจากประสบปัญหาค่าครองชีพ ระยะทางไกลมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้ลูกจ้างทั้งหมดกว่า 240 คน ได้รับความเดือดร้อน จากการกระทำดังกล่าว และพฤติกรรมของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ ยิ่งทำให้ลูกจ้างรู้สึกกังวลมากยิ่งขึ้นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างบริษัทฟาร์อีสท์ ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัด นครชัยศรี

ทั้งนี้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ทางกลุ่มสหภาพแรงงาน ร่วมกับสหภาพแรงงานได้ชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้กับลูกจ้างบริษัทฟาร์อีสท์ เพื่อให้ทราบข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนต่อไป

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่