อุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มฟื้น หลังชะลอการผลิต รออะไหล่จากญี่ปุ่น

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และ เกิดนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ หลายๆค่ายในประทศไทย มีผลต่อการผลิต ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 54 ที่ผ่านมา หลายบริษัทที่มีการปรึกษาหารือร่วมกับสหภาพแรงงาน เพื่อประคองสายการผลิต ไม่ให้มีผลกระทบต่อรายได้ของพนักงาน

ในเดือนมิถุนายน 54 อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มมีการส่งสัญญาณฟื้นตัวปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากแหล่งข่าวต่างๆ ของแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า ยอดการผลิตรถยนต์ ทั้งอะไหล่ คำสั่งซื้อ ขบวนการผลิตเริ่มมีการเดินเครื่อง เนื่องจากอะไหล่ที่ประกอบรถยนต์ ทยอยส่งจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย ทำให้คนงานในสายการผลิตรถยนต์แต่ละค่าย เริ่มทำงานล่วงเวลา (โอที ) ทำไห้มีเวลาพักผ่อนน้อยลง  คนงานต้องทำงานมากกว่า 12 ชั่วโมง นี้ไม่รวมกับระยะเวลาการเดินทางมาทำงาน และกลับที่พักอาศัย อันมีผลสืบเนื่องจากค่าแรงที่ต่ำ คนงานส่วนใหญ่ของประเทศ จึงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยค่าแรงปกติหรือทำงานเพียง 8 ชั่วโมง นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมี คนยาก คนจน  คนงานต่างๆ ยังพึ่งค่าแรงจากการทำงานล่วงเวลา

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน