องค์กรแรงงานขนส่งระหว่างประเทศยื่นทูต หนุนการต่อสู้แรงงานเกาหลีใต้

14650049_1199232996782693_3480545768300666624_n

 

สร.รฟท.ร่วมกับITF ยื่นหนังสือถึงทูตเกาหลีใต้เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของของขบวนการแรงงานเกาหลีที่นัดหยุดงานประท้วงการแก้กฎหมายแรงงานเพื่อให้เกิดการเลิกจ้างง่ายขึ้น ด้านสรส.ได้ออกแถลงการณ์กรณีสหภาพแรงงานรถไฟหยุดงานประท้วงนายจ้างเปลี่ยนเวลาทำงานเช่นกัน

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ( สร.รฟท.) ร่วมกับสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ ( ITF ) ยื่นหนังสือสนับสนุนการต่อสู้ของแรงงานเกาหลีใต้ ที่มีการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน 14 แห่ง เพื่อคัดค้านนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้กฎหมายแรงงานให้มีการเลิกจ้างคนงานได้ง่ายขึ้น ที่หน้าสถานทูตเกาหลีใต้ ถนนเทียนร่วมมิตร นำโดย นายอำพล ทองรัตน์ รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ( สร.รฟท.) พร้อมกรรมการบริหารสหภาพฯ ตัวแทนสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ ( ITF ) เข้า ยื่นหนังสือต่อสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของขบวนการสหภาพแรงงาน 14 แห่งในภาครัฐ และการบริการขนส่งสาธารณะในประเทศเกาหลีใต้  ทีมีการนัดหยุดงานประท้วง เพื่อคัดค้านนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้กฎหมายแรงงานให้มีการเลิกจ้างคนงานได้ง่ายขึ้น และจะมีการใช้มาตรการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน โดยใช้หลักเกณฑ์ด้านความประพฤติ (ศีลธรรม) มาอ้างซึ่งจะทำให้มีการเลือกปฏิบัติ และการแบ่งแยกของคนงานโดยมีผู้แทนจากสถานทูตเกาหลีใต้ออกมารับหนังสือ

14681788_1199232930116033_1733229984974229920_n

ทั้งนี้ นอกจากสหภาพแรงงานรถไฟเกาหลีใต้ สหภาพแรงงานฮุนได และสหภาพแรงงานรถบรรทุกที่เป็นสหภาพแรงงานการบริการขนส่งสาธารณะเกาหลีใต้มีการนัดหยุดงานชุมนุมแล้ว ยังมีกรณีสหภาพแรงงานรถไฟนอรเวย์ที่มีการนัดหยุดงานชุมนุมประท้วงเนื่องจากนายจ้างเปลี่ยนตารางเวลาการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของแรงงาน และทางสหภาพแรงงานไม่ได้เห็นชอบต่อการปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนที่เห็นปัญหาเข้าร่วมการชุมนุมกับสหภาพแรงงานรถไฟในนอร์เวย์ ซึ่งประเด็นดังกว่าทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้ออกแถลงการณ์เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ และร่วมเรียกร้องผู้ใช้แรงงานทั่วโลกหนุนช่วยการต่อสู้ครั้งนี้ด้วย

14568226_10208097426769794_3838679245603488039_n

14656324_10208097425929773_5452573993124525743_n

14671240_1199233156782677_7392557337908627689_n