หน. สสค. “วางอำนาจ”โชว์วิสัยทัศน์ -หวังควบคุมแรงงานกลุ่มฯสระบุรี

หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ หัวหน้า สสค.สระบุรี เรียกผู้นำกลุ่มฯสระบุรี เข้าพบ หวังกล่อมให้อยู่ในโอวาท – โชว์วิสัยทัศน์ ตีกรอบ สุดล้าหลัง หวังควบคุม ผู้นำเผย ร่วมงานลำบาก-ขาดมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี ใช้ทัศนคติเชิงลบ ทำงานกับแรงงาน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ จังหวัดสระบุรี หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สสค.) จังหวัดสระบุรี นายนรินทร์ บุญพร้อม ได้เรียกผู้นำแรงงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงเข้าพบภายในห้องทำงาน เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งกำชับให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง ต้องทำงานภายใต้กรอบที่เจ้าหน้าที่รัฐกำหนด เช่น การจะขอความร่วมมือในการออกหนังสือลางานของลูกจ้างในการจัดประชุมสัมมนา ต้องให้องค์กรที่จะจัดเป็นผู้ทำหนังสือถึง สสค.โดยตรง และต้องมีชื่อของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นองค์กรร่วมจัดด้วย มิเช่นนั้นจะไม่ทำหนังสือลางานให้ หวังตรึงแรงงานไว้พื้นที่ ยุติบทบาทการทำงานภายนอก เป็นต้น
 
ต่อทัศนคติดังกล่าว นางสาวธนพร วิจันทร์ เห็นว่า นับตั้งแต่เข้ามาทำงานในนามกลุ่มฯสระบุรีและร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีมาก็หลายคน ซึ่งทุกคนก็สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไร แต่หลังจากมีการพูดคุยเพื่อฟังทัศนคติกับนายนรินทร์ (หน.สสค.สระบุรี)แล้วเห็นว่า เป็นทัศนคติที่ล้าหลังและไม่มีทิศทางการทำงาน เพื่อให้คนงานได้รับความเป็นธรรม โดยยังอิงอยู่ในกรอบความคิดของระบบราชการ และคิดว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐยังมีแนวคิดการทำงานอย่างนี้คงทำงานร่วมกันยาก โดยเห็นว่าควรมีการปรับทัศนคติใหม่ มองแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรม สันติ ช่วยกันพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งขณะนี้มีปัญหาของคนงาน บริษัทโรยัลโคเปนเฮเกน(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือภัทรา จำกัด บริษัทตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแค จ.สระบุรี ที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน ซึ่งทำให้คนงานเดือดร้อนชุมนุมอยู่ เสียดีกว่ามาดูว่า ใครจะลางานไปไหนต้องแจ้งตนในฐานะเจ้าหน้าที่ เรื่องนี้เป็นสิทธิของลูกจ้างที่เขาคุยกับนายจ้างได้ ไม่ควรมากวนน้ำให้ขุ่น ควรเอาเวลามาช่วยกันแก้ปัญหาแรงงานดีกว่า
 
ส่วนนายบุญสม ทาวิจตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง กล่าวว่า “ข้าราชการต้องมีหน้าที่รับใช้ประชาชน แต่จากการพูดคุยกับนายนรินทร์ (หน.สสค.สระบุรี) รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก หากยังมีแนวคิดยึดติดกับระบบราชการแบบเดิมๆ คือควบคุมปกครอง เน้นระบบต้องขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อน ลูกจ้างนายจ้างเขามีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้ว ให้เป็นระบบภายในเขาบริหารกันดีกว่า อย่าใช้อำนาจในการเข้ามาแทรกแซงคิดว่าไม่เหมาะสมต่อบทบาทเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงแรงงาน ซึ่งส่งมาช่วยแก้ปัญหาผู้ใช้แรงงาน และทำงานร่วมกันในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี คงจะต้องมีมาตรการที่จะเข้าพบทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะนายนรินทร์อีกครั้งให้มากขึ้น และถ้าถึงที่สุดหากยังไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ก็คงจะต้องทำหนังสือร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือผู้ตรวจการ เพื่อขอให้มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่ที่พร้อมทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เข้ามาทำหน้าที่นี้แทน เพื่อให้ผุ้ใช้แรงงานรู้สึกว่าได้รับความคุ้มครองจากรัฐมากขึ้น ไม่ใช่มีนายจ้างเพิ่มขึ้นอีกคน
 
พรนาราย ทุยยะค่าย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน