สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ มีมติวาระสัญจร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ มีมติให้มีการประชุมสัญจร ตามสหภาพแรงงานต่างๆ ในสังกัด สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) โดยในเดือน พฤษภาคม 2554 จะมีการประชุมสัญจรครั้งแรกที่ สหภาพแรงงาน พานาโชนิค ที่สนง.สหภาพแรงงานฯ ที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และจะประชุมสัญจรตามสหภาพแรงงานต่างๆตามลำดับ จนครบทุกสหภาพแรงงาน

 นายธีระวุฒิ เบญมาตย์ บรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสัญจรครั้งนี้ เพื่อให้ทางสหภาพแรงงานต่างๆในสังกัด รับทราบข่าวสาร การทำงานของนักสื่อสารแรงงาน และสร้างสายข่าวแรงงาน หรือผู้ส่งข่าวจากสหภาพแรงงานต่างๆ  ทำให้มีนักสื่อสารแรงงานเพิ่มมากขึ้น ในศูนย์สมุทรปราการ

ในการเขียนข่าวสารด้านแรงงานหรือกิจกรรมต่างๆที่ บริษัทฯกับสหภาพแรงงานทำกิจกรรมร่วมกัน หรือ การทำงานระหว่างสหภาพแรงงานกับชุมชน และ การทำงานกับองค์กรอื่นๆ ซึ่งจะทำให้กรรมการสหภาพแรงงาน มีความรู้มากขึ้น รวมถึงเพื่อการพัฒนาองค์กรในการใช้สื่อสารมากขึ้น สามารถใช้ข่าวสารให้เข้าถึงสมาชิก และชุมชนได้มากขึ้น  นายธีระวุฒิ เบญมาตย์ กล่าว

นาย พรหมกฤต จันดี นักสื่อสารแรงงานสมุทรปราการ รายงาน