สิงหานี้ แรงงานใช้ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 20 สาขา

2016-03-01 15.25.03

คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ด) เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 20 สาขา พร้อมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ใน 90 วัน คาดเดือนสิงหาคมนี้มีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ครั้งที่ 2/2559 ที่กระทรวงแรงงานว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ด) มีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 20 สาขาอาชีพ จำนวน 2 ระดับ คือ

1.กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง ระดับ 1 ค่าจ้าง 360 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 430 บาท /พนักงานประกอบมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ระดับ 1 ค่าจ้าง 370 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 445 บาท /ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระดับ 1 ค่าจ้าง 410 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 490 บาท /ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท
2.กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 4 สาขา อัตราค่าจ้างเท่ากันทั้ง 4 สาขา ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท ประกอบด้วย สาขาช่างกลึง /ช่างเชื่อมมิก-แม็ก /ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล /ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ
3.ยานยนต์ จำนวน 4 สาขา อัตราค่าจ้างเท่ากันทั้ง 4 สาขา ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท ประกอบด้วย ช่างเทคนิคพ้นสีตัวถัง /ช่างเทคนิคพ้นซีลเลอร์ตัวถัง /พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์(ขั้นสุดท้าย) /ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถัง
4.อัญมณี จำนวน 4 สาขา อัตราค่าจ้างเท่ากันทั้ง 4 สาขา ระดับ 1 ค่าจ้าง 420 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 550 บาท ประกอบด้วย ช่างเจียระไนพลอย/ ช่างหล่อเครื่องประดับ /ช่างตกแต่งเครื่องประดับ /ช่างอัญมณีบนเครื่องประดับ และ

5.โลจิตติกส์  จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย นักบริหารการขนส่งสินค้า ระดับ 1 ค่าจ้าง 415 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 500 บาท /ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ค่าจ้าง 360 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 430 บาท /ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ค่าจ้าง 350 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 420 บาท /ผู้ปฎิบัติการคลังสินค่า ระดับ 1 ค่าจ้าง 340 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 410 บาท

หม่อมหลวงปุณฑริก กล่าวเพิ่มเติมว่า จะเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ใน 90 วัน ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในเดือนสิงหาคมนี้

/////////////////////////