สั่งปิดจ๊อบ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานไพโอเนียร์

2

นายทหารนั่งหัวโต๊ะไกล่เกลี่ยเอง บริษัทฯยันยังไม่ให้เข้าทำงาน อ้างขอเคลียร์ระบบงาน สมาชิกสหภาพแรงงานฯจัดงานฉลองชัยหลังได้ข้อตกลง ดีใจยังอยู่ครบ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างบริษัทไพโอเนียร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กับ สหภาพแรงงานบริษัทไพโอเนียร์ประเทศไทย โดย มีพ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา คณะทำงานพิเศษฝ่ายกฎหมาย ผู้แทนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีนายศิริชัย อัมพวา นายอำเภออุทัย พ.ต.อ.อนุสรณ์ วะผาคำผกก.สภ.อุทัย นายสมหวัง หมอยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประนอมพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานร่วมกันไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานในครั้งนี้

ทางพนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่จากเดิมที่ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะมาเป็นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม แต่ผลการเจรจาก็ยังไม่คืบหน้า โดยบริษัทฯยังคงยืนยันข้อเสนอเดิมคือ เพิ่มเงินค่าท่องเที่ยวประจำปีจากเดิม 600 บาทเป็น 800 บาท และในเรื่องเงินค่าอาหารให้ไปคุยกันในคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งทางลูกจ้างขอเพิ่มค่าอาหาร 5 บาท และขอกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิม แต่ยังตกลงกันไม่ได้ จึงได้มีการพักการเจรจาชั่วคราว จนเวลาประมาณ 22.30 น.ทางพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้เรียกผู้แทนลูกจ้าง เพื่อมาปรึกษาเนื่องจากมีการร่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้แล้วให้ทางฝ่ายบริษัทฯพิจารณา โดยข้อความในร่างข้อตกลงสรุปได้ดังนี้

  1. บริษัทฯตกลงปรับเพิ่มค่าท่องเที่ยวประจำปีจกเดิม 600 บาทเป็น 800 บาท
  2. บริษัทฯจะหารือกับคณะกรรมการลูกจ้างในเรื่องเงินช่วยเหลือค่าอาหาร
  3. ข้อเรียกร้องของทั้งสหภาพแรงงานฯและของบริษัทฯที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพการจ้างเดิม
  4. ทางบริษัทฯจะไม่เอาโทษใดๆกับทางสหภาพแรงงานและให้สมาชิกทุกคนที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิม

13908863_1159285660760845_7723757137594978059_o

แต่ทางผู้แทนบริษัทฯกลับขีดฆ่าข้อที่ 2 และข้อที่ 4 ทิ้ง ทางผู้แทนลูกจ้างเสนอให้ข้อตกลงมีผลเพียง 1 ปี และยืนยันให้กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิม จนเวลาประมาณ 24.00 น.ได้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้งจนเวลาประมาณ 01 .30 น.จึงได้ข้อยุติโดยข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีข้อความโดยสรุปไม่ต่างจากฉบับร่างมีเพียงข้อที่ 4 ที่ทางบริษัทฯยินดีจ่ายค่าจ้างให้ในระหว่างที่บริษัทฯยังไม่ได้เรียกเข้าทำงานซึ่งทางบริษัทจะให้ทางหัวหน้างานประสานงานเรียกกลับเข้าทำงาน

จากนั้นในเช้าวันที่ 9 สิงหาคม ทางสมาชิกสหภาพแรงงานได้สลายการชุมนุม และได้มีการจัดกิจกรรมชี้แจงผลการเจรจาและพบปะสังสรรค์โดยมีสมาชิกสหภาพแรงงานมารวมตัวกันประมาณ 800 คนโดยทุกคนพอใจข้อตกลงฉบับนี้ เนื่องจากทุกคนเห็นว่า การที่บริษัทฯยื่นข้อเรียกร้องสวนทางต่อสหภาพแรงงาน และใช้สิทธิปิดงานหวังให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ไม่มีค่าบำรุงจ่ายจนในที่สุดสหภาพแรงงานก็จะไม่สามรถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้  แต่การมีข้อตกลงฯแบบนี้อย่างน้อยสหภาพแรงงานก็ยังคงสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน