สหภาพเลอเมอริเดียนภูเก็ตร่วมกับผู้บริหารปลูกป่าชายเลน

สหภาพแรงงานเลอเมอริเดียนภูเก็ตร่วมกับฝ่ายบริหารร่วมปลูกป่าชายเลนต้านภัยธรรมชาติ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสหภาพแรงงานเลอเมอริเดียนภูเก็ตนำโดยนายณัฐวุฒิ กางกฤษณ์ ประธานสหภาพแรงงานร่วมกับตัวแทนฝ่ายบริหารนายรูดอล์ฟ บูกีเซียสผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าแผนกต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการสิ่งแวตล้อมได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่คลองบุดงตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยทางสหภาพแรงงานและผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่สามารถช่วยป้องกันภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
 
ซึ่งได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากนายฤทธิรงค์ พิมาลัย ซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมเลอเมอริเดียนโดยครอบครัวได้ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงปลาในกระชังว่า ตอนเกิดสึนามิพื้นที่ที่มีป่าชายเลนหนาแน่นจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าพื้นที่ชายหาดที่ไม่มีป่าชายเลนบางพื้นที่แทบไม่ได้รับความเสียหายเลย
 
ทั้งนี้ทางสหภาพแรงงานและฝ่ายบริหารยังมีโครงการต่อเนื่องเพื่อขยายการปลูกป่าชายเลนต่อไปตลอดจนติดตามการเจริญเติบโตของไม้โกงกางที่นำมาปลูกทุกระยะเวลา 3 เดือน
 
นายพงษ์พิชญ์  น้อมประวัติ์  นักสื่อสารแรงงานศูนย์จังหวัดภูเก็ต