สหพันธ์แรงงานTEEF ประชุมใหญ่ เตรียมระดมทุนสร้างที่ทำการTEAM

สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์แห่งประเทศไทย (TEEF) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เตรียมระดมทุนสร้างที่ทำการTeam และต้อนรับน้องใหม่เข้าเป็นสมาชิก

เมื่อวันอาทิตย์ที่   22 พฤษภาคม 2554 ณ. ห้องประชุมร้านอาหาร 13 เหรียญรีสอร์ท ถนนบางนา –ตราด บางนา กรุงเทพฯ โดยคุณ ชาลี  ลอยสูง ประธานสหพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้เรียนเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัยให้กับการจากไปของ คุณ ประวิทย์ สุขสมกิจ กรรมการบริหารสหพันธ์ฯ สังกัดสหภาพแรงงานเฟ้ลปส์ดอด์จไทยแลนด์ ทางสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าฯยังได้รับเกียรติจาก คุณชัชชัย อุราสุข สวัสดิการแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  คุณ ยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย คุณชัยยุทธ ชูสกุล สหพันธ์แรงงานปิโตเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

การประชุมในครั้ง ทางสหพันธ์ฯ ได้มีการนำเสนอเรื่องการระดมทุนเพื่อจัดสร้างสำนักงานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) ซึ่งถือเป็นองค์กรแม่ของสหพันธ์ฯ ขณะนี้ได้ระดมทุนไปแล้วส่วนหนึ่ง ประมาณ 1,200,000 บาท ทางคณะกรรมการ TEAM ได้ประชุมร่วมกัน และได้มติให้ไปจัดหาพื้นที่ในการจัดสร้างสำนักงาน TEAM ต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการขอมติรับรองสมาชิกใหม่สหภาพแรงงานไทยไดอิจิ เซโก้ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เป็นสมาชิกสหพันธ์ฯ ขณะนี้สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ มีสมาชิกรวม 21 สหภาพแรงงาน จำนวนสมาชิกทั้งหมดประมาณ 24,000 คน

ประสิทธิ์   วิจิตรไพบูลย์   นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานสมุทรปราการ รายงาน