สหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ เยี่ยมชม บ. NHK

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 54  เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารจาก IMF -JC (สหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ จากญี่ปุ่น) หลังจากที่จัดสัมมนาร่วมกับ TEAM (สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย)  เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 54 ผ่านมาที่พัทยา ทางคณะผู้บริหารของ IMF –JC และ คณะผู้บริหารTEAM  ได้มาดูงานที่ บริษัทเอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมีทางผู้บริหารบริษัทฯและทางคณะผู้บริหารสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ให้การตอนรับกับคณะที่มาดูงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมมาดูงานครั้งนี้ ประมาณ  30 กว่าท่าน

Mr.Hiroyuki  Kado  ประธานบริษัทเอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  ได้ให้เกียรติตอนรับคณะผู้บริหารจาก IMF-JC จากประเทศญี่ปุ่นที่มาดูงานที่บริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารบริษัทฯ และคุณยงยุทธ  เม่นตะเภา  เลขาธิการ TEAM  กล่าวขอบคุณทางผู้บริหารบริษัทฯที่ได้ให้เกียรติทางคณะผู้บริหาร IMF-JC และผู้บริหาร TEAM ที่มาดูงานในครั้งนี้

โดยผู้แทนบริษัทฯได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯรวมทั้งลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อส่งออก ให้กับคณะที่มาดูงานได้ชม ก่อนพาเดินชมกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ในการเดินชมกระบวนการผลิตแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสะดวกกับการนำเสนอ และใช้เวลาในการเดินชมประมาณ 1 ชั่วโมง

จากนั้นเปิดโอกาสให้คณะที่มาดูงานแสดงความคิดเห็น และซักถามเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และถ่ายรูปร่วมกัน

มาโนช  หอมจันทร์  นักสื่อสารแรงงานฉะเชิงเทรา  รายงาน