สร. ไทยซิน จัดอบรมสิทธิประกันสังคมให้สมาชิกก่อนเกษียณอายุ

สหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทกซ์ไทล์ จัดอบรมหวังสร้างความรู้สิทธิประกันสังคม หลังสมาชิกฯ เผชิญปัญหารับบำเหน็จชราภาพยังต้องให้รอในส่วนของนายจ้าง

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 สหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเทกซ์ไทล์ ได้จัดอบรมเรื่องประกันสังคม ล่องแพ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมวิทยากร กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพจะเป็นประเด็นหลัก เนื่องจากสมาชิกหลายคนที่เกษียณอายุงานไปขอใช้สิทธิรับบำเหน็จชราภาพแล้ว ได้รับเงินไม่เต็มตามจำนวน ซึ่งยังมีสมาชิกอีกหลายท่านที่กำลังจะเกษียณอายุทางคณะกรรมการจึงต้องจัดอบรมในครั้งนี้ อีกประเด็นที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันคือ กรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีทายาทที่จะรับสิทธิประโยชน์แทน เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต

หลังจากสหภาพแรงงานบริติชไทยซินฯร้องเรียนสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบประกันสังคมจนจบลง ที่สำนักงานประกันสังคม ให้ทางนายจ้างไปรับสภาพหนี้ แต่ปัญหามาเกิด เมื่อสมาชิกสหภาพฯไปขอรับเงินบำเหน็จที่สำนักงานประกันสังคมสาขา จังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่า ไม่ได้รับเงินเต็มตามจำนวน เมื่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่า นายจ้างยังไม่ค้างเงินสมทบในส่วนของนายจ้างดังนั้น ต้องรอให้นายจ้างส่งสมทบเข้ามาให้ครบก่อนทางประกันสังคมจึงจะแจ้งให้ผู้ประกันตนมารับในส่วนที่เหลือ คนงานเกษียณอายุได้มาขอคำปรึกษากับทางสหภาพฯ

ด้านนางสาวคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ หนึ่งในทีมวิทยากร ได้ให้ความเห็นต่อกรณีการรับเงินบำเหน็จ-บำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมว่า “การที่นายจ้างได้ไปรับสภาพหนี้โดยรวมแล้ว ประกันสังคมควรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนโดยจ่ายเงินในส่วนของนายจ้างให้กับผู้ประกันตนก่อน แล้วจึงไปจัดเก็บส่วนของนายจ้างเอง ไม่ใช่ต้องรอให้นายจ้างมารับสภาพหนี้เป็นรายบุคคลอีก ซึ่งประกันสังคมเองก็มีข้อบกพร่องที่ยอมปล่อยให้นายจ้างละเมิดกฎหมายไม่นำส่งเงินสมทบตั้งนาน ประเด็นแบบนี้ ไม่ควรเกิดแล้ว จึงไม่มั่นใจว่าปีพ.ศ.2557 ที่จะมีการรับบำนาญชราภาพวุ่นวายขนาดไหน”

ด้านนางสาวสุรินทร์ พิมพา หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ได้กล่าวถึงกรณีที่ผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายว่า “หากผู้ประกันตนไม่มีทายาทเงินในส่วนของชราภาพต้องตกเป็นของกองทุนไม่เหมือนกรณีตาย ถ้าไม่มีทายาท ผู้ประกันตนยังระบุว่า จะมอบสิทธิให้ใครก็ได้คล้ายพินัยกรรม”

สำหรับบรรยากาศในการอบรมวิทยากรได้ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงกับสมาชิกสหภาพฯโดยใช้รูปแบบการอบรมแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้ความรู้สลับกับกิจกรรมสนุกๆ และการตอบคำถามชิงรางวัลซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดี

นิภา มองเพชร นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน