สร.อินโดฯ มติฉลุย! เก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ – แห่งแรกในสระบุรี!

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 สหภาพแรงงานอินโด-รามาเคมีคอลล์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553-2554 ขึ้น ณ โรงจอดรถจักรยานยนต์ บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด โดยมีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมกว่าร้อยละ80 และมีแขกผู้มีเกียรติมาเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน มีนายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย ประธานสหภาพแรงงานฯทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ 2 เรื่องคือการขอมติยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทและขอมติแก้ไขข้อบังคับในการเปลี่ยนการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งที่ประชุมมีการอภิปรายและมีมติตามที่คณะกรรมการเสนอคือการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์
 
นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย ประธานสหภาพแรงงานฯ เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บค่าบำรุงอย่างเป็นธรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะให้สมาชิกที่มีฐานเงินเดือนสูงได้เข้าใจในวิธีคิดเรื่องการจัดเก็บค่าบำรุงแบบก้าวหน้านี้ แต่ก็มีความจำเป็นเนื่องจากสหภาพแรงงานฯมีการเคลื่อนไหวร่วมกับขบวนการแรงงานบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะไปในนามกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ( คสรท.) ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดเก็บค่าบำรุงในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการบริหาร และที่สำคัญนั้น เพื่อความเข้มแข็งขององค์กรในอนาคตและให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยที่กำหนดให้องค์กรสมาชิกเปลี่ยนการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งของสหภาพแรงงานอินโด-รามาฯ ถือเป็นสหภาพแรงงานแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีที่มีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บค่าบำรุงในระบบนี้
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี  รายงาน