สร.รฟท.ออกแถลงการณ์ ชวนสมาชิกปกป้องมักกะสัน

%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%991

สร.รฟท.ออกแถลงการณ์ ปกป้องผลประโยชน์ของการรถไฟ กรณีเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวนโยบายพัฒนาที่ดินมักกะสันโดยให้การรถไฟฯทำเองแทนการนำที่ดินมักกะสันไปแลกหนี้ต่อสัญญาเช่า 99 ปี

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เรื่อง ปกป้องผลประโยชน์ของการรถไฟ กรณีเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวนโยบายพัฒนาที่ดินมักกะสันโดยให้การรถไฟฯทำเองแทนการนำที่ดินมักกะสันไปแลกหนี้ต่อสัญญาเช่า 99 ปี

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ได้แสดงจุดยืนในการคัดค้านมติ คนร.ที่มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงการคลังเช่าที่ดินของการรถไฟฯบริเวณย่านมักกะสัน พื้นที่จำนวน 497 ไร่ต่อระยะเวลา 99 ปี เพื่อแลกกับการที่ภาครัฐฯ อ้างว่า การรถไฟฯมีหนี้สะสมอยู่ประมาณ 1 แสนกว่าล้านบาทนั้นทั้งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการรถไฟฯได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะเชิงสังคมโดยกำหนดให้มีอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่าต้นทุน เพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนของประชาชนผุ้มีรายได้น้อย ซึ่งผลจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้การรถไฟประสบกับภาวะขาดทุน ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินและขาดงบประมาณในการลงทุนแล้วนั้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ทั้งหมดของการรถไฟฯโดยเฉพาะที่ดินมักกะสัน ซึ่งปัจจุบันตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวล่าสุดว่า จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากเดิมที่จะโอนสิทธิให้กรมธนรักษ์ แต่ต่อมาภายหลังจากที่ท่านออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการคมนาคมได้หารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(รมว.คลัง)แล้วปรากฏว่า ได้เสนอแนวทางนโยบายที่จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)บริหารจัดการที่ดินมักกะสันเอง โดยไม่ต้องโอนสิทธิ์ให้กรมธนรักษ์ เพื่อแลกกับภาระหนี้ 6.1 หมื่นล้านบาทนั้น ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพราะรฟท.สามารถดำเนินการเองได้ ของเพียงได้รับการสนับสนุนจริงจากทางภาครัฐ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่า เห็นด้วยกับนโยบายการปฏิรูปการขนส่งทางรางของทางรัฐบาล และการพัฒนากิจการรถไฟฯเพื่อนำพาความเจริญมาสูสังคมประเทศชาตินั้น แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักการขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ขององค์กรซึ่งเป็นสมบัติของประเทศชาติ ซึ่งหากเป็นตามนโยบายที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย บริหารจัดการที่ดินมักกะสันเองแล้ว สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ ก็ขอสนับสนุนนโยบายนี้ของทางรัฐบาลอย่างเต็มที่ และขอให้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้กับการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ทั้งหมดของการรถไฟฯด้วย

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจึงขอเรียนมายังสมาชิก และพนักงานการรถไฟฯให้ติดตามข่าวสารจากสหภาพฯและเตรียมพร้อมไว้ในการที่จะต้องช่วยกันปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติ และรักษาผลประโยชน์ของกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป