สร.รฟท.ยื่นนายกตู่ ขอผู้ว่ารถไฟฯต้องคนใน

วันที่ 28 มกราคม 2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง จุดยืน สร.รฟท. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่ ต้อง “คนใน”

นับตั้งแต่ปี 2560 ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยว่างเว้นผู้ว่าการฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ คสช.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้ว่า การฯมาแล้ว 2 คน คือ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ และ นายวรวุฒิ มาลา ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการรถไฟฯชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ลาออกไป และได้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟฯเมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร 4 ราย ประกอบด้วยบุคคลภายนอก 2 ราย คือนายนิรุฒ มณีพันธ์ และนายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา มีบุคคลภายใน 2 ราย คือ นายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการฯกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และนายศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการฯกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

โดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯ กล่าวว่า จุดยืนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)ซึ่งเป็นองค์กรผู้แทนของคนงานรถไฟทั้ง ประเทศ ได้แสดงจุดยืนและเจตจำนงที่ชัดเจนคือ “ต้องการบุคคลภายในมาเป็นผู้ว่าการรถไฟฯ”ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือ ผ่านประธานกรรมการรถไฟฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายกรัฐมนตรี เหตุผลที่ต้องการบุคคลภายใน
“ หลายโครงการที่รัฐบาลลงทุนในการขนส่งระบบราง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2564 – 2565 เช่น โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง โครงการรถไฟทางคู่ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกหลายโครงการ เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และการสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่เพิ่ม จึงจำเป็นต้องได้ “คนใน” มาเป็นผู้นำสูงสุด เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทำงานมานาน สามารถทำงานได้ต่อเนื่องทันที ไม่ต้องเสียเวลามาเรียนรู้งาน ซึ่งการ รถไฟฯเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ทั้งระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น และเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับสังคมในการขนส่งเพื่อสาธารณะ และมีเทคนิคเฉพาะทั้งเรื่องโครงสร้าง พื้นฐาน รถจักร ล้อเลื่อน การบริการเดินรถ และการบริหารทรัพย์สิน โดยต้องดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของ รัฐบาล”

บุคคลภายนอกอาจจะมีความรู้ตามสายงานที่เรียนและทำงานมา กว่าจะเรียนรู้เข้าใจก็จะต้องสูญเสียเวลาไปมากกับ การศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจในงาน คน วัฒนธรรมองค์กร ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง บุคคลภายนอกที่เข้ามาอาจจะมีวาระซ่อน เร้นของกลุ่มผลประโยชน์ และเมื่อไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ก็อาจต้องหาคน หาทีมงานเข้ามาช่วย ซึ่งหากได้ทีมงานที่ไม่ดี ประจบสอพลอ เอาแต่ประโยชน์ ก็จะทำให้ระบบการบริหารจัดการภายในล้มเหลว ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อการรถไฟฯ ประชาชน และประเทศชาติ นี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไม… สร.รฟท.พนักงานการรถไฟฯ และคนรถไฟ จึงต้องการ “ คนใน ” มาเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายสาวิทย์กล่าว