สร.ฟูรูกาวาฯประชุมใหญ่วิสามัญ – สมาชิกร่วมสู้ ต้านการกระทำของนายจ้างที่ฟ้องอาญาแกนนำ

สร.ฟูรูกาวาฯ ประชุมใหญ่วิสามัญ แต่ไร้สถานที่ประชุม ต้องอาศัยศาลาวัดชั่วคราว สมาชิกรวมพลัง เข้าร่วมประชุมอย่างหนาแน่น คัดค้านต่อต้านการกระทำของนายจ้าง กับการที่แกนนำสหภาพโดนนายจ้างฟ้องหมิ่น ประมาท
 
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2554 สหภาพแรงงานฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด์)ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2554 เพื่อขอมติเปลี่ยน แปลงระเบียบกองทุนนัดหยุดงาน เพื่อนำเงินกองทุนมาใช้ในการต่อสู้ในการดำเนินคดี ณ วัดป่าไผ่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน และที่ประชุมยังมีการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางในการต่อสู้ จากการที่นายจ้างฟ้องอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ต่อกรรมการสหภาพแรงงานและสมาชิกรวม 14 คน  และไม่ให้แกนนำสหภาพเข้าไปในพื้นที่โรงงาน โดยให้หยุดงานไว้ก่อนจนกว่าคดีจะสิ้นสุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งทำให้ แกนนำไม่สามารถเข้าไปบริหารงานได้ ทำให้สมาชิกอยู่กันอย่างกดดัน เพราะทุกคนรู้ว่าที่กรรมการสหภาพแรงงานฯถูกนายจ้างกระทำในครั้งนี้เพราะการทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นกรรมการ ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานฯในการคุ้มครองสมาชิก ซึ่งถ้าหากแกนนำไม่สามรถเข้าไปบริหารงานสหภาพแรงงานฯได้ สมาชิกก็คงต้องลำบากเป็นอย่างมาก ค่าจ้างและสวัสดิต่างๆ ที่เคยมี ก็จะต้องหายไปหรือลดน้อยลงอย่างแน่นอน และในการประชุมครั้งนี้สมาชิกได้รวบรวมเงินส่วนตัวเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการต่อสู้จำนวนกว่าหนึ่งหมื่นบาท
 
นายเมืองมล สุตินะ/นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย  นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี  รายงาน