สร.ที ราด ประเทศไทยได้เฮ! เจรจาข้อเรียกร้องจบแล้ว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมสามัญประจำเดือนของกลุ่มพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกรว์ ณ.ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย หมู่บ้านบูรพาซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในวาระการแจ้งจากสหภาพแรงงานของสหภาพแรงงานที ราด ประเทศไทย ได้รับแจ้งว่าวันนี้มีการเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานที ราด ประเทศไทยกับบริษัทที ราด (ประเทศไทย)จำกัด ได้มีข้อตกลงกันเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเจรจาเน้นแรงงานสัมพันธ์เป็นหลัก 
 
นางสาวปาริชาติ ขันคำ ประธานสหภาพฯประจำอยู่บางเสาธง กล่าวในที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ได้มีการยื้นข้อเรียกร้องกับทางบริษัทฯโดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 8 ข้อ เมื่อบริษัทฯรับแล้วจึงมีการนัดเจรจาตามขั้นตอนของกฎหมายมีการเจรจากันทั้งหมด 3 ครั้งด้วยกันและสิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม โดยสรุปข้อเรียกร้องบริษัทฯยอมให้ได้ทั้งหมด 8 ข้อ 
 
นางสาวปาริชาติ ขันคำ ยังชี้แจงอีกว่า การเจรจาเป็นเรื่องการต่อรองและให้กลยุทธต่างๆและเป็นโอกาศดีที่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ยอดการผลิตกำลังสูงขึ้นพอดี เพราะฉนั้นจึงขอเปรียบเทียบกับสุภาสิตบทนี้ว่า ”น้ำขึ้นให้รีบตัก”
 
อรรถพล พรมหา ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา  รายงาน