วีดีโอ สร้างสายข่าวแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 10 ก.ค. 54

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ร่วมกับโครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของขบวนการแรงงาน โดยการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จัดฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข่าวเบื้องต้นเพื่อสร้างสายข่าวแรงงาน ณ ที่ทำการศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีแกนนำจำนวน 20 คนเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการตื่นตัวของผู้เข้าร่วมที่ต่างมีความคาดหวังและแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน

รายงานโดย นักข่าวศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่