สรส.เสนอโครงการ”เราผูกพัน”ให้ครอบคลุมข้าราชการ ลูกจ้างภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจรายได้ต่ำ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ยื่นหนังสื่อถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอโครงการ”เราผูกพัน”ให้ครอบคลุมข้าราชการ ลูกจ้างภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจรายได้ต่ำ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการพร้อมสหภาพแรงงานองค์กรสมาชิกต่างๆเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคม เติมพิทยาไพศิฐ เพื่อให้รัฐบาลดำเนินโครงการ”เราผูกพัน”ให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ / ลูกจ้างภาครัฐ และพนักงาน/ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย เพราะก่อนหน้านี้มีการพูดถึงแต่เพียงข้าราชการ แต่ไม่ได้พูดถึงพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พนักงานลูกจ้าง/รัฐวิสาหกิจได้ทำงานอย่างหนักเป็นกลไกอันสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน…โดยมีนายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนรัฐมนตรีออกมารับหนังสือและได้พูดคุยกับองค์กรสมาชิก สรส.ว่า รมต.คลังรับทราบแล้วและจะนำหนังสือเรียน รมต.ต่อไป

จากนั้นองค์สมาชิก สรส.ที่ไปร่วมยื่นหนังสือได้แยกกันเป็น 2 ชุด ชุดแรกนำโดยเลขาธิการ สรส.นายสาวิทย์ แก้วหวาน เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในประเด็นเดียวกัน ที่สำนักรับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ออกมารับหนังสือโดยจะนำเรื่องดังกล่าวนำเรียนนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

ส่วนอีกชุดนำโดยนายพงศ์ฐิติ พงษ์ศิลามณี รองเลขาธิการ สรส.ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น ในประเด็นเดียวกัน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายอำนวย งามเนตร์รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานสัมพันธ์ ออกมารับหนังสือโดยนายอำนวยฯแจ้งว่าจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยด่วน