สรส.ร่วมการบินไทยยื่นตรวจสอบผู้บริหาร

2016-04-26 23.06.18

สรส.ร่วมสหภาพแรงงานการบินไทย ยื่นนายกให้ตรวจสอบผู้บริหารการบินไทย อ้างใช้อำนาจหน้าที่มิชอบ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวานเลขาธิการสรส. และสหภาพแรงงานกินบินไทยนำโดยนายดำรงค์ ไวยคณี ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็น “ขอให้ตรวจสอบอดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ต่อสายการบินต่างชาติทำให้การบินไทยสูญเสียสิทธิและเส้นทางการบินรวมทั้งมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตในการจัดซื้อเครื่องบินและอุปกรณ์รวมทั้งการดัดแปลงเครื่องบิน”

การยื่นหนังสือของสรส.ครั้งนี้ มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิษกุล รมต.สำนักนายก มารับหนังสือด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 เมษายน 2559  ซึ่งการยื่นหนังสือครั้งนี้ของสรส.นั้นมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์รัฐวิสาหกิจ ปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชน โดยมีพนักงานการบินไทยและกรรมการองค์สมาชิก สรส.ประมาณ 200 คนเข้าร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้

//////////////////////