สปส.ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเป็น 600 บาท 109 องค์กรเตรียมทวงเงินอุดหนุนเด็ก

ลูกแรงงานในระบบประกันสังคม เตรียมรับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มจากเดิม 400บาท เป็น 600 บาท พร้อมจ่ายย้อนหลังเดือนละ 200 บาท ด้านเครือข่าย 109 องค์กรนัดทวงนายกรัฐมนตรีเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท ที่ทำเนียบรัฐบาล 10 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ทางสำนักงานประกันสังคมได้เผยแพร่ข่าว เรื่อง  การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทเพิ่มเป็น 600 บาทต่อเดือน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคมจากเดิม 400 บาทเป็น 600 บาท โดยกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชน และภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทเป็น 600 บาท สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายในส่วนที่ปรับเพิ่มย้อนหลัก จำนวน 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้กับผู้ประกันตนโดยจะเริ่มจ่ายวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือโทรที่ 1506ได้

ด้านเครือข่าย 109 องค์กรเตรียมทวงถามนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0 – 6 ปีแบบถ้วนหน้าจากรัฐบาล ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หน้าศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดย เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า 109 องค์กร ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง ฯ ฯพณฯ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เพื่อขอให้พิจารณาเห็นชอบต่อการมีสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นการยืนยันถึงนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าว่า มีความความสำคัญและจำเป็นเพราะสามารถขยายจำนวนเด็กเข้าถึงสวัสดิการได้ครอบคลุม ไม่ตกหล่น ต่างกับการใช้ระบบคัดกรอง และมีความสอดคล้องในทางวิชาการที่ยืนยันว่า “เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย”

ซึ่งทางเพจเด็กเท่ากันได้โพสต์ถึง นางสุนี ไชยรส ผู้แทนเครือข่ายฯ ที่กล่าวว่า ตามที่ “นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต้นเมื่อเดือนสิงหา2561​ จะเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็ก​จาก​0-3 ปี​เป็น​ 0- 6 ปี​ ขณะที่มติของที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ(กดยช)​ ก็สนับสนุนให้เปลี่ยนจาก​ การคัดกรองเด็ก การตีตราคนจนรายได้น้อยกว่่า​3,000​บาทต่อเดือน​ ให้เป็นสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า​ ผ่านมาหลายเดือน​ คณะรัฐมนตรี(ครม.)ยังไม่พิจารณาเรื่องนี้​ เด็กอายุเกิน​ 3 ปีจำนวนมาก​ ต้องรอแล้วรอเล่าผิดหวัง​ ขณะที่ยังย่ำอยู่ที่​ไม่เกิน​ 3,000​ บาทต่อเดือนและไม่เกิน​3 ปี กระบวนการคัดกรองก็ทำให้ตกหล่นจำนวนมาก คนรู้กันทั่ว ข้อเสนอคือ ดีที่สุด​เป็นของขวัญวันเด็กนี้​ ด้วยการให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า​ 0-6 ปี​ อย่างน้อยเดือนละ​ 600​ บาท หรือให้รอหลังเลือกตั้ง​ไปเลย อย่างน้อย​มี​ 10 พรรคการเมืองประกาศสนับสนุนเงินเด็กเล็กถ้วนหน้าแล้วนะ” ซึ่งถือเป็นการตั้งคำถามไว้ โดยข้อเสนอให้
• ขยายช่วงอายุเด็กเล็กที่เข้าถึงสวัสดิการเงินอุดหนุนจาก 0-3 ปีเป็น 0-6 ปี
• ยกเลิกการให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้เด็กตกหล่น มาเป็นนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0 – 6 ปีแบบถ้วนหน้า

โดย จะมีการรวมตัวกันอีกครั้งของ เครือข่าย 109 องค์กร ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หน้าศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน